Ciepłomierze

Elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła na podstawie wielkości przepływu oraz temperatury na zasilaniu i powrocie.