Rozwiązania

Rozwiązania ista wspierają proces zarządzania zużyciem energii w budynkach, co w efekcie przekłada się na zmniejszenie zużycia CO2. Indywidualne opomiarowanie pozwala każdemu z mieszkańców płacić za to, co faktycznie zużywa - bez szacunków i wyrównywania kosztów. 

Indywidualne opomiarowanie zapewnia pełną przejrzystość zużycia energii dla najemców i właścicieli lokali. Ta przejrzystość pozwala aktywnie zarządzać i zmniejszać zużycia energii poprzez racjonalizację codziennych zachowań.

Korzyści wynikające z indywidualnego rozliczenia zużycia mediów

 
4 października 2012 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej (EED Energy Efficiency Directive), która zobowiązuje kraje członkowskie do zredukowania zużycia energii w Unii Europejskiej o 20% do roku 2020. 
Zapisy nowej Dyrektywy mają na celu rozliczanie kosztów ciepła i ciepłej wody użytkowej, na podstawie rzeczywistego zużycia.