Kodeks postępowania

ista działa w oparciu o wysokie standardy etyczne zgodne z naszymi wartościami. 
Uczciwość i przejrzystość wewnątrz i na zewnątrz firmy mają najwyższy priorytet.
W osiągnięciu tego celu pomagają nam Kodeks postępowania i Kodeks dostawcy ista.
Kodeks postępowania jest wytyczną dla naszych działań i zachowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. 
Tworzy ramy dla wszystkich naszych działań biznesowych i zapewnia, że kierujemy się naszymi zasadami etycznymi.

Kodeks dostawcy ista

Staramy się stale optymalizować zrównoważony rozwój naszej działalności biznesowej i, jeśli to możliwe, wdrażać to wspólnie z naszymi dostawcami. 
ista zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Kodeksie Postępowania Dostawców ista, a także oczekuje ich przestrzegania od swoich dostawców i ich pracowników.