Rozliczenie zużycia ciepła

Koszty energii i czynników energetycznych stanowią coraz większą część w opłatach mieszkaniowych. Około 70% wydatków związanych z mieszkaniem to opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. W Polsce zużywa się 2 – 3 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Zachodniej.

Jedynie indywidualne rozliczanie zużycia pozwala na oszczędne gospodarowanie ciepłem i daje możliwość decydowania o wysokości opłat.

Zasada płacenia wg stawek ryczałtowych nie stwarzała bodźców do oszczędzania zużycia ciepła czy wody. Wzrost cen energii cieplnej oraz świadomości lokatorów spowodował stopniową zmianę nastawienia do problemu indywidualnego rozliczania. Świadczy o tym jednoznacznie ilość mieszkań, w których firma ista dokonuje indywidualnych rozliczeń. W chwili obecnej rozliczamy w Polsce ok. 1 000 000 mieszkań, w których zamontowano ponad 3 500 000 urządzeń.

Zużycie ciepła dzięki naszym podzielnikom spadło o 30%!

Zastosowanie urządzeń i systemu indywidualnych rozliczeń ista dało szansę oszczędzania i zarazem zmniejszenia opłat za zużycie ciepła. Na podstawie danych uzyskanych od naszych klientów stwierdzamy, że zużycie ciepła w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów spadło średnio o 30%. Łatwo sobie wyobrazić, jak pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego ma zmniejszenie zużycie węgla, gazu czy ropy.

Indywidualne opomiarowanie, oprócz podstawowej zasady – „płać za to, co zużywasz”, spełnia jeszcze inne zadania – umożliwia wykrywanie „słabych punktów” budynku, wskazuje kierunki modernizacji obiektów i po jej wykonaniu obrazuje efekt działań w postaci obniżenia kosztów.

Wprowadzenie indywidualnego systemu rozliczeń kosztów

Aby system mógł prawidłowo funkcjonować niezbędne jest stworzenie właściwych warunków. Należą do nich:

 • przedstawienie mieszkańcom zasad działania systemu,
 • ustalenie okresu rozliczeniowego,
 • ustalenie zasad rozliczania kosztów, przez przyjęcie regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
 • doprowadzenie instalacji c.o. do pełnej sprawności, zainstalowanie zaworów termostatycznych, dających lokatorom możliwość regulacji dopływu ciepła do grzejników,
 • opomiarowanie budynku przez zainstalowanie ciepłomierzy, wodomierzy, podzielników kosztów ogrzewania.
Trinkwasseranalyse: Jetzt beauftragen| ista

Rozliczenie zużycia ciepłej i zimnej wody – płać tylko za to, co faktycznie zużywasz

Zasoby wody na ziemi oceniane są na około 1350 milionów km3. 97% to oceany, z których woda jest niezdatna do picia. Zaledwie 3% zasobów wody na ziemi to woda pitna. Oszczędzanie jej zaczyna odgrywać bardzo dużą rolę w świadomości państw rozwiniętych.

Obecnie zużycie wody mierzone jest bardzo dokładnie za pomocą wodomierzy do zimnej lub ciepłej wody. Firma ista oferuje wodomierze i usługę rozliczania. Odczytu wskazań urządzeń dokonuje się cyklicznie, zaś zebrane dane są podstawą do wystawienia imiennych rachunków dla indywidualnych odbiorców.

Zalety kompleksowej usługi rozliczeniowej ista:

 • monitorowanie zużycia przez cały okres rozliczeniowy,
 • wiarygodność i kompetencje firmy w dziedzinie rozliczania poparte specjalizacją i wieloletnim doświadczeniem,
 • zgodność rozliczenia z obowiązującymi normami prawa,
 • innowacyjny system, zaplecze informatyczne oraz organizacyjne,
 • nowoczesna platforma przesyłu informacji poprzez elektroniczną wymianę danych między systemem klienta a systemem ista,
 • rozliczanie różnic wskazań wodomierzy głównych i mieszkaniowych, zmian wodomierzy, zmiany ceny wody w trakcie okresu rozliczeniowego, przeprowadzek i ryczałtów,
 • przeprowadzanie na życzenie klienta zestawienia i podziału niedoborów,
 • przejrzyste zasady współpracy uregulowane umową,
 • przewidywalność kosztów rozliczenia w horyzoncie wieloletnim,
 • systemowe prowadzenie gospodarki wodomierzowej (wykrywanie usterek i nieprawidłowości),
 • minimalizacja zapytań lokatorskich kierowanych do Zarządcy,
 • pakiet informacyjny dla lokatorów zawarty w cenie usługi,
 • całościowe uregulowanie zasad rozliczeń ciepła, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody użytkowej z jednym wykonawcą,
 • zagwarantowanie obsługi serwisowej.