Indywidualne rozliczenie zużycia mediów

Indywidualne rozliczanie zużycia pozwala na oszczędne gospodarowanie ciepłem lub wodą i daje możliwość decydowania o wysokości opłat.