Verwarming

Ontdek onze verwarming oplossingen : van de calorimeter tot thermostatische kranen via warmteenergiemeters.

1. Warmtekostenverdelers

Voor transparante warmtekostenafrekening

De beproefde technologie voor registratie en afrekening van het individuele warmteverbruik: de ultramoderne warmtekostenverdeler doprimo 3 radio; een revolutie in warmtekostenafrekening.

doprimo radio – revolutionair, slim en betrouwbaar meten!

doprimo radio is een revolutionair en intelligent meetsysteem, dat betrouwbaar het warmtegebruik per radiator voor u kan meten. Deze duurzame en slimme meter is bijzonder gebruikersvriendelijk en kan op afstand worden uitgelezen. Voor het registreren van de meterstanden hoeft er geen meteropnemer meer langs te komen, bewoners hoeven er niet voor thuis te blijven!

Er is duidelijkheid bij bewonerswisselingen; altijd worden de juiste meterstanden verwerkt. Ook kan de doprimo radio vooraf met de door u gewenste afrekenperiode worden geprogrammeerd. De nauwkeurige verbruiksafhankelijke rekening ontvangt u per bewoner van ons, transparant en inzichtelijk. 

De keuze voor de doprimo radio is snel gemaakt.

Mogelijkheden en gemak

De elektronische doprimo® 3-verdelers van ista zijn zeer nauwkeurig. Ze zorgen voor de registratie en de weergave van de geringste warmteafgifte van de radiatoren, in overeenstemming met de huidige normen.

Door de meteropneming met radiobesturing is toegang tot de appartementen niet langer nodig. Er zijn dus ook geen problemen meer met afwezige bewoners of bijkomende facturen. Met de uitlezing op afstand worden de meterstanden automatisch doorgestuurd naar de kantoren van ista, waardoor de termijn tussen de meteropneming en de beschikbaarheid van de afrekening korter wordt. De meterstanden worden doorgestuurd met behulp van een memonic®-dataontvanger die in de gemeenschappelijke ruimten wordt geplaatst en wordt gevoed door een lithiumbatterij met een

levensduur van 10 jaar.

Verhuizing
Wanneer een bewoner tijdens de afrekenperiode verhuist, dan is het niet langer nodig een tussentijdse registratie uit te laten voeren. Wij verwerken voor u de stand van de exacte verhuisdatum voor zowel de afrekening van de vertrekkende als die van de nieuwe bewoner.
Eenvoudig, nauwkeurig én gemak voor u en uw bewoners.

Premium-dienst
Met de uitlezing op afstand is de verdeling van de warmtekosten niet langer een "fotomoment" (12+2-meterstanden die één keer per jaar worden opgenomen), maar worden ze een soort "film" (de meterstanden worden continu doorgestuurd).

Meer informatie over de doprimo

Transparantie in energieverbruik

De doprimo radio maakt volledige transparantie in het warmteverbruik mogelijk. Zo kan u als beheerder het verbruik in complexen inzien en vergelijken.U kan maandelijks de verbruiken visualiseren en kan u deze onder meer vergelijken met hun eigen historisch verbruik of met het gemiddelde verbruik in het wooncomplex. Bewoners komen bij de afrekening niet meer voor verrassingen te staan !  

De voordelen van doprimo radio
 • Tweepuntsmeting, waardoor een zeer nauwkeurige meting en hoge kwaliteit van de afrekening.
 • Bidirectioneel meetsysteem, waardoor 100% exacte registratie.
 • Geen bezoek aan woningen of het wooncomplex nodig voor meterstandenregistratie. 
 • Beschikking over dagstanden, waardoor o.a. verwerking van exacte meterstanden bij verhuizing mogelijk is. 
 • Trimestriële functiecontrole van het meetsysteem mogelijk (Premium-Dienst), waardoor een nauwkeurige en betrouwbare afrekening wordt gegarandeerd.
 • Actueel verbruik zichtbaar op de meter voor een optimaal gebruiksgemak voor de bewoners.
 • Elegant design, waardoor deze warmtekostenverdeler op iedere radiator past.
Temperatuurbereik :

Het temperatuurbereik van de warmtekostenverdeler ligt tussen :

 • 35° en 90° (compact versie)
 • 35° en 110° (met afstandsvoeler)

Downloads

Technische fiche product - doprimo 3 radio PDF, 824 KB

Technische fiche van de warmtekostenverdeler doprimo 3 radio

2. Warmtemeters

Accurate meting dankzij radiotechnologie

In deze tijden van stijgende energieprijzen is het niet alleen belangrijk om het energie verbruik nauwkeurig te meten, maar ook om ze te controleren. De geavanceerde technologie die door ista toegepast wordt, biedt u dit comfort. De sensonic II en de ultego III, in hun vele variaties, zijn hiervan een perfecte illustratie.

Afhankelijk van de toepassing, stellen wij u twee soorten warmemeters voor : volumetrisch of via ultrasone golven. Beiden passen zich perfect aan de modulaire radiotechnologie aan en kunnen geïntegreerd worden in ons symphonic radio netwerk.

Sensonic II

Zeer nauwkeurige generatie warmtemeters van ista

De nieuwe generatie sensonic® II warmtemeters van ista, meet het warmteverbruik in uw woningen. De meters hebben een volumemeetdeel, geïntegreerd rekenwerk, een flowsensor en temperatuurvoelers. Beiden meters werken volgens het istameter® principe.  De meters zijn meerstraals vleugelradmeters en door deze moderne elektronische meettechnieken bent u verzekerd van exacte metingen. 

Prestatiekenmerken sensonic II

De compactmeter van de sensonic® II en het volumemeetdeel sensonic® II flowsensor zijn geschikt voor doorstromingen van 0,6 - 1,5 en 2,5 m3/uur. Het rekenwerk sensonic® II calculator (verkrijgbaar in drie verschillende versies met de impulswaarden 1/25/250 liter per puls) kan met verschillende vleugelrad- of Woltmanmeters worden gecombineerd voor doorstromingen van 0,6 tot 250 m3 per uur. Iedere 30 seconden wordt het temperatuurverschil - tussen aanvoer en retour – gemeten. Alle gegevens van de laatste 2 opnamedata worden automatisch in het geheugen opgeslagen en al deze relevante gegevens kunnen weer via het 5-cijferig LC display eenvoudig worden opgeroepen en uitgelezen.

Uw voordelen

 • Geïntegreerde sensor.
 • Nieuw en attractief design bij kleinere afmetingen.
 • Afneembaar bedieningspaneel bij de compactversie.
 • Fraudebestendig.
 • Toegelaten volgens de norm EN 1434.
 • ISO 9001 gecertificeerd.
 • Bestand tegen elektronische apparatuur in huishoudens en in de industrie (CE merkteken).
 • Voorzien van een hoogwaardige 10-jaar batterij.
 • Bestand tegen slijtage en corrosie.

Downloads

Technische fiche product - sensonic II PDF, 1.34 MB

Technische fiche van de sensonic II warmtemeter

Ultego III

Accurate meting van energieverbruik

De ultego III is een hoogwaardige microprocessor gestuurde warmtehoeveelheidsmeter. Deze meter biedt een verscheidenheid aan combinatie- en toepassingsmogelijkheden. De meters tot Qp2,5 zijn uitgerust met de zeer geavanceerde  techniek Dura Surface. Deze techniek zorgt er voor dat de meter ongevoelig is voor storingen. U bent verzekerd van stabiele verbruikswaarden en de meter is 10 jaren onderhoudsvrij!

In de ultego III compact versie worden het rekenwerk, de flowsensor, en temperatuurvoelers gecombineerd in één apparaat. Met twee externe sensoren, voldoet deze warmtemeter aan alle eisen van de nieuwe Europese richtlijn voor meetinstrumenten. Deze warmtemeter is geschikt voor een zeer breed  toepassingsgebied.

Prestatiekenmerken van de ultego III

De ultego III is een statische meter, volledig elektronisch en heeft geen bewegende delen. De meter kenmerkt zich door grote flexibiliteit. Inbouw kan zowel horizontaal als verticaal. Rechte leidingdelen zijn niet nodig. De meter is ongevoelig voor drukslag en overbelasting.

Uw voordelen

 • Langdurige stabiliteit door ongevoelig voor vuil
 • 10 jaren onderhoudsvrij
 • Stabiele verbruikswaarden door hoge meetbestendigheid
 • Betrouwbare en nauwkeurige meting
 • Extreem laag energieverbruik
 • Horizontale en verticale inbouw mogelijk

3. Thermostatische kranen

Wetgeving

Brussel Hoofdstedelijk Gewest

EPB-reglementering voor verwarming.

Oplevering van verwarmingssystemen van type 1 en type 2.

Documenten regelgeving

 • Hoofdstuk 3: Eisen betreffende de regeling van de verwarmingssystemen. De verwarmingslichamen (de radiatoren dus) moeten voorzien zijn van thermostatische kranen of geregeld worden op basis van de gemeten temperatuur in het lokaal.
Wanneer is die eis van toepassing?

Bij de plaatsing van een nieuwe verwarmingsketel (gebeurtenis die aanleiding geeft tot de toepassing van de eis).

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de naleving van die eis?

In eerste instantie de erkende verwarmingstechnicus die de nieuwe verwarmingsketel installeert, maar daarna de eigenaars van de appartementen.

Een opleveringsattest wordt conform verklaard als het merendeel van de bezochte appartementen aan de eis voldoet en er voor de niet-bezochte appartementen een bewijs van overeenstemming wordt voorgelegd (factuur, verklaring op erewoord van de gebouwbeheerder enz.).

Als sommige eigenaars de eis betreffende de lokale regeling van de verwarmingslichamen niet naleven, terwijl wel aan alle andere eisen is voldaan, kan de erkende professional op het attest de contactgegevens noteren van de eigenaars die niet in orde zijn, samen met de referenties van de betrokken appartementen (met de hulp van de gebouwbeheerder) zodat zij een sanctie krijgen (administratieve boete) als zij hun installatie niet binnen vijf maanden in overeenstemming brengen.
 

Uw verwarmingsinstallatie efficiënter maken dankzij de EPB

 

 

Thermostatische kranen: bron van energiebesparingen

 

 

 

 

Werking

Een thermostatische kraan verwarmt de kamers automatisch tot de gewenste temperatuur.

Ze houdt rekening met 'kosteloze' warmtebronnen, zoals de zon en de elektrische of sanitaire voorzieningen die de kamer helpen te verwarmen.

De thermostatische kraan moet in goede staat zijn en de circulatie van water in de radiator in stand '0' verbreken.

De elektronische verdelers zijn immers heel nauwkeurig en registreren het minste verbruik, bijvoorbeeld als de kraan niet dicht is.

Regel zelf de temperatuur in uw kamers voor een groter comfort en een lager energieverbruik

Dankzij de thermostatische kranen kunt u de temperatuur in elke kamer beter op uw wensen afstemmen om zo uw comfort te vergroten. Dankzij de kranen bespaart u energie omdat u de temperatuur in de verschillende kamers zelf kunt regelen.

Ter bevordering van uw welzijn worden u bepaalde temperaturen aanbevolen, bijvoorbeeld 18 °C in de slaapkamers en 21 °C in uw woonkamer (afbeelding links).

Hoe gebruikt u uw thermostatische kranen?

Om de temperatuur in uw kamer te regelen, draait u de kraan op de overeenkomstige markering (bij benadering):


 Meer informatie om te downloaden

 

Installatie

De dienst Planning en de technici van ista kennen alle radiatortypes op hun duimpje en zijn zeer bedreven in installatiewerkzaamheden in bewoonde appartementen.

Zij kennen ook het vermogen van de radiator (opgegeven door de fabrikant), wat een must is voor de voorafgaande regeling van de dynamische kranen (waterzijdige inregeling).

ista zoekt een antwoord op uw vragen

Waarom is de kamertemperatuur te laag (zelfs als de kraan helemaal openstaat) ?

Vraag aan uw verwarmingstechnicus om na te kijken of de watertemperatuur ter hoogte van de verwarmingsinstallatie wel hoog genoeg is.

 

Waarom is de kamertemperatuur te hoog (zelfs als de kraan dichtstaat) ?

Kijk na of het thermostaatelement wel correct op de kraan is gemonteerd en goed is aangedraaid. Neem contact op met de installateur van de kraan als het probleem aanhoudt.

 

 

Waarom is de radiator koud onderaan en warm bovenaan ?

Dat is normaal, de gevraagde temperatuur is haast bereikt, de kraan is bijna gesloten en laat maar een zeer klein warmwaterdebiet door. Als u de kraan helemaal opendraait, verwarmt u de hele radiator. Als dat niet zo is, moet u aan uw verwarmingstechnicus vragen om de inregeling van de installatie na te kijken.

Waarom blijft in een kille kamer een deel van mijn radiator koud terwijl hij helemaal openstaat ?

Waarschijnlijk moet uw radiator worden ontlucht. Als het probleem aanhoudt na het ontluchten, is het mechanisme misschien geblokkeerd. Neem dan contact op met de installateur van de kraan.

 

Waarom maken mijn radiatoren lawaai ?

Gefluit :

Kijk eerst na of het gefluit afkomstig is van de kraan door ze open te draaien. Als blijkt dat het lawaai van de kraan komt, moet u contact opnemen met uw verwarmingstechnicus.

Borrelende geluiden :

Meestal bij radiatoren die moeilijk te ontluchten zijn. Neem contact op met uw verwarmingstechnicus.

Klopgeluiden (bonken) :

Het water stroomt omgekeerd in de kraan. Neem contact op met uw verwarmingstechnicus.

Energiepremies aanvragen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden energiepremies voor de installatie van thermostatische kranen in mede-eigendommen (collectieve werkzaamheden) berekend in categorie C3.


Dat stemt overeen met een bedrag van 30 euro per geïnstalleerde kraan, waarbij maximaal 50% van de factuur ten laste wordt genomen.

TIP

Vóór de werkzaamheden kijkt u in het bestek best na of de technische en administratieve eisen van de energiepremies wel zijn vervuld.

Energiepremies aanvragen

Wat zijn de voorwaarden om energiepremies te genieten?

Voor energiepremies moet u aan twee voorwaarden voldoen :

 • U bent eigenaar-verhuurder en hebt de huurovereenkomst laten registreren (minimale looptijd van drie jaar).
 •  Investeer in uw eigendom en ontvang de premies in categorie C als u de warmteregeling vernieuwt, met andere woorden als u thermostatische kranen laat plaatsen. 

Meer informatie

Wanneer moet u de energiepremies aanvragen?

U moet de energiepremies aanvragen na de werkzaamheden, binnen vier maanden na de saldofactuur. De factuur moet ook betaald zijn voordat u uw dossier opstuurt.

Wat moet er in uw dossier zitten?

Belangrijke documenten voor het dossier:

 • Een speciaal formulier waarmee u meerdere premies kunt aanvragen, correct ingevuld en ondertekend door de aanvrager
 • De gedetailleerde saldofactuur
 • De betalingsbewijzen
 • De eventuele technische bijlagen en/of foto's
 • Aanvragers die automatisch in aanmerking komen voor een premie in categorie C, moeten de formulieren of de algemene voorwaarden raadplegen voor de documenten waarmee ze kunnen aantonen dat ze tot die categorie behoren.

Aanvragers die automatisch in aanmerking komen voor een premie in categorie C, moeten de formulieren of de algemene voorwaarden raadplegen voor de documenten waarmee ze kunnen aantonen dat ze tot die categorie behoren.

Premieaanvraagformulier

Waar moet u uw dossier indienen ?

Zodra uw dossier klaar is, kunt u het per aangetekende brief opsturen naar het postadres van Leefmilieu Brussel:

Leefmilieu Brussel / Departement Energiepremies - Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel

U kunt uw dossier ook mailen naar primes-premies[@]environnement.brussels

ENKEL VOOR ERKENDE AANNEMERS

Alle steunmaatregelen in deze brochure gelden alleen voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door erkende aannemers die bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) zijn ingeschreven.ista zal u begeleiden bij de indiening van uw premieaanvraagdossier bij Leefmilieu Brussel.

ista zal u begeleiden bij de indiening van uw premieaanvraagdossier bij Leefmilieu Brussel.

4. Waterzijdige inregeling

In samenwerking met haar partners stelt ista u voor om een waterzijdige inregeling van uw centrale verwarming te verrichten door middel van dynamische thermostatische kranen van het type Danfoss RA-DV.

Wat is een waterzijdige inregeling ?

Op eenzelfde verwarmingscircuit is de gelijktijdige aanwezigheid van appartementen die te veel of te weinig worden verwarmd, te wijten aan een foute inregeling.

Het water in een verwarmingssysteem kiest de weg van de minste weerstand en volgt dus het kortste traject. Er is bijgevolg een debiet- en dus ook een drukschommeling.

Die schommeling veroorzaakt verschillen in de warmteverspreiding: de verste kamers worden dan onvoldoende verwarmd, terwijl de kamers in de buurt van de verwarmingscentrale te warm worden gestookt. Die schommeling veroorzaakt ook lawaai in het verwarmingscircuit en laat de energiefactuur hoog oplopen.

De bewoners hebben dan ook vaak klachten over de verwarmingssystemen.

Oplossingen

De dynamische thermostatische kranen van het type Danfoss RA-DV reiken een nieuwe oplossing aan voor de inregeling van het verwarmingssysteem.

Het voordeel is dat een gewone thermostatische kraan wordt gecombineerd met een geïntegreerde automatische debietbegrenzer. Binnenin zit een geïntegreerde drukverschilregelaar die de druk in de regelkraan constant houdt. Zo hebben drukschommelingen in het netwerk geen invloed meer op het debiet in de radiatoren.

Voordelen

Voordelen van de dynamische thermostatische kranen van het type Danfoss RA-DV :

 • Betere temperatuurregeling
 • Groter comfort voor de gebruikers
 • Lager energieverbruik dankzij de optimalisatie van de pomp
 • Beter rendement van de verwarmingsinstallatie of de warmtedistributie

Forse verbetering van het binnencomfort door de homogene warmteverspreiding en de kortere opwarmtijd, terwijl het verwarmingscircuit geen lawaai meer maakt De grotere energie-efficiëntie en de betrouwbaarheid van het systeem beperken het energieverbruik en het aantal onderhoudsbeurten.

Dat zorgt voor een efficiëntere werking van het verwarmingssysteem en een kostenbesparing voor alle betrokken actoren.

 

Automatische regelkranen – Hoe werken ze en welke voordelen bieden ze u ?