Essen, 9 maja 2014 r. 
 
Do czerwca 2014 r. wszystkie kraje UE muszą wdrożyć Dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej (EED) do prawa krajowego. Szwecja jest jednym z pierwszych krajów UE, który wdrożył odpowiednie ustawodawstwo i w całym kraju wprowadza oparte na indywidualnym zużyciu rozliczanie kosztów ogrzewania. Implementacja EED nabiera kształtów również w Niemczech. Tu głównym celem jest wprowadzenie regularnych informacji o zużyciu  w ciągu całego roku.
 
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ustala wiążące cele dla efektywnego wykorzystania energii przede wszystkim w sektorze budowlanym. Wprowadza również obowiązek regularnego informowania konsumentów o ich indywidualnym zużyciu energii. Według Komisji Europejskiej dzięki indywidualnemu opomiarowaniu i rozliczaniu można oszczędzić aż do 30% energii. Do czerwca 2014 r. wszystkie kraje muszą wdrożyć EED do prawa krajowego – w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zastosowania postępowania o naruszenie.

W tym kontekście szwedzki parlament 29 kwietnia zagłosował za wprowadzeniem indywidualnego rozliczana zużycia ciepła. Do tej pory rozliczenia w Szwecji odbywały się na zasadzie ryczałtu, w którym nie uwzględniano żadnych danych o indywidualnym zużyciu. Od teraz zużycie ciepła i ciepłej wody musi być indywidualnie opomiarowanie. Lokatorzy muszą otrzymywać indywidualne rozliczenia, a zarządcy nieruchomości – rozliczenia zbiorcze. Wszystko to przyczyni się do zbudowania transparencji i zidentyfikowania potencjalnych oszczędności energetycznych, a także umożliwi użytkownikom zmianę zachowań konsumpcyjnych.

„Cieszymy się z decyzji szwedzkiego parlamentu” – mówi Walter Schmidt, CEO ista International – „Nie tylko dlatego, że to decyzja w kierunku większej efektywności energetycznej i ochrony klimatu, ale też dlatego, że Szwecja wysyła pozostałym krajom jasny sygnał w odniesieniu do implementacji EED”.

EED w Niemczech: skupienie się na comiesięcznych informacjach o zużyciu 
W Niemczech zużycie ciepła jest indywidualnie opomiarowane i rozliczane już od 1981 r. Dlatego Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej przyczynia się tu przede wszystkim do znacznego zwiększenia transparencji i oszczędzania energii i jej kosztów. Dzięki comiesięcznym informacjom o indywidualnym zużyciu energii lokatorzy mogą sprawdzać i wpływać na swoje zachowania konsumpcyjne.

Według badań przeprowadzonych w Niemczech, ta metoda zarządzania energią może przyczynić się do spadku zużycia energii, jej kosztów oraz CO2 o od 10 do 15%. Jak pokazuje przeprowadzone niedawno przez instytut badawczy Forsa badanie, około dwie trzecie niemieckich konsumentów chciałoby otrzymywać informacje o swoim zużyciu ciepła kilka razy do roku. Ponad połowa z nich chciałaby być informowana raz w miesiącu lub częściej. Wprowadzenie comiesięcznego obowiązku informowania lokatorów o zużyciu w ramach wdrożenia Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej spełniłoby oczekiwania tych osób. 

O ista

ista oferuje rozwiązania innowacyjne i wspierające zrównoważony rozwój oraz efektywność energetyczną budynków. Zakres usług oferowanych zarządcom i właścicielom nieruchomości sięga od dostarczania i montażu urządzeń, przez opomiarowanie zużycia, aż po rozliczanie i analizę danych o zużyciu energii.

Poza tymi standardowymi usługami, ista opracowuje wspierające zrównoważony rozwój rozwiązania, które przyczyniają się do ochrony ograniczonych zasobów. Firma zatrudnia ponad 4 700 osób w 26 krajach i dostarcza usługi do ponad 12 milionów jednostek (mieszkań i nieruchomości komercyjnych). Grupa ista zanotowała w 2013 r. sprzedaż na poziomie 743,9 mln euro.