Wprowadzenie indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania dotyczy 14 milionów odbiorców ciepła w Polsce, głównie mieszkańców lokali starego zasobu, którzy mają szansę na ograniczenie wydatków i zużycia energii o 10 procent.

O efektywnym gospodarowaniu energią przez odbiorców końcowych dyskutowali posłowie, senatorowie, organizacje pozarządowe, przedstawiciele Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, a także Spółdzielni Mieszkaniowej RSM Ursus – uczestnicy środowego spotkania Zespołu ds. Nowoczesnej Energetyki, które odbyło się w sejmie.

Ogrzewanie powierzchni i wody odpowiada za 85% zużycia energii w budynku. Jak pokazują „dobre praktyki” w tym zakresie, we wszystkich opomiarowanych budynkach starego zasobu, nawet w przypadku braku zastosowania innych instrumentów efektywności energetycznej, zużycie energii spada o minimum o 10%. Dzieje się tak dlatego, że zastosowanie opomiarowania skłania użytkowników do świadomego myślenia o zużyciu ciepła i przewidywania wysokości rachunków. Na podstawie danych uzyskanych od warszawskiej spółdzielni RSM Ursus, która od 2010 r. indywidualnie rozlicza ciepło w swoich zasobach mieszkaniowych, widać, że zużycie ciepła znacząco spada.

„Indywidualnym opomiarowaniem ciepła objęliśmy 146 budynków i tym samym 6789 mieszkań należących do zasobów spółdzielni. Efekty są niekwestionowane: 90% uczestników projektu zanotowało znaczące oszczędności zużycia ciepła, średnio na poziomie ok. 15%, a rachunki za energię cieplną spadły średniorocznie o 625 zł na mieszkanie. Jednocześnie, dzięki przeprowadzonym akcjom edukacyjnym, wśród mieszkańców nastąpiła większa świadomość w racjonalnym korzystaniu z ciepła, wody i innych mediów” – mówi prezes RSM Ursus Robert Gorzycki.

Oszczędność zużycia energii przez odbiorców końcowych jest głównym priorytetem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zgodnie z art. 7 i odpowiednio 9-13 w sprawie indywidualnego opomiarowania. Komisja Europejska, wskazuje w swojej nocie interpretacyjnej, że celem dyrektywy jest „pobudzenie oszczędności energii w obszarze jej zużycia końcowego”, a efektem może być oszczędność energii w sektorze budowlanym na poziomie 15-30%. Według danych Stowarzyszenia systemem rzeczywistego rozliczania kosztów objętych jest już w Polsce ponad 3,5 mln mieszkań, co przyczynia się do redukcji emisji na poziomie prawie 3 mln ton CO2 rocznie.