ista pomaga ludziom gospodarować energią w prosty i racjonalny sposób; dzięki temu przyczynia się do ochrony klimatu. Nasze inteligentne produkty i usługi przekładają się na przejrzyste zużycie energii i ułatwiają właścicielom mieszkań oraz ich najemcom troskę o zrównoważony rozwój.  

Nasz cel

Niemal każdy z nas chce zatrzymać zmiany klimatu i chronić planetę. Jaki wkład może wnieść nasza firma? Działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zwiększanie skuteczności to fundamenty filozofii i filary działania ista. Pomagamy ludziom przyczyniać się do ochrony klimatu poprzez inteligentne urządzenia, programy, aplikacje i usługi. Nasz cel doskonale obrazuje podejście Switch to smart. Dane dla zrównoważonej planety – Współpracuj z ista. Przekształcamy niewyobrażalne ilości danych ze złożonych systemów pomiarowych w łatwą do użytku informację. Dzięki nam zużycie energii jest przejrzyste, a korzyści są na wyciągnięcie ręki. Dzielimy się informacjami na temat zachowań dotyczących zużycia mediów i precyzyjnymi wskazówkami w zakresie odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów. Dzięki nam złożone wyzwanie ochrony klimatu staje się jasne i zrozumiałe, a przejście na model zrównoważonego rozwoju jest łatwiejsze dla naszych Klientów.

Płaszczyzny działania

Zrównoważony rozwój w pięciu wymiarach

Pragniemy wspierać społeczeństwo w staraniach na rzecz racjonalnego gospodarowania energią i pomagać wszystkim przyczyniać się do ochrony klimatu. Działamy tak, aby dawać przykład. Obecnie prowadzimy działania na pięciu płaszczyznach:

Środowisko

Prowadzimy akcję oszczędzania zasobów we wszystkich naszych lokalizacjach i działach.

Rynki

Na rynkach na których działamy, sprzedajemy innowacyjne produkty i usługi przyczyniające się do przejrzystości zużycia energii. Nasi klienci bez trudu oszczędzają zasoby i chronią klimat.

Pracownicy

Oferujemy pracownikom stabilne warunki zatrudnienia oraz motywującą kulturę korporacyjną. Działamy wspólnie, wykorzystując nasz pełny potencjał na rzecz ochrony klimatu.

Partnerzy

Ściśle współpracujemy z partnerami, aby każde ogniwo naszego łańcucha dostaw było zrównoważone, a produkty i usługi coraz lepsze.

Społeczeństwo

Działamy dla dobra społeczeństwa, dzielimy się wiedzą na temat wydajnego zarządzania energią i ochrony klimatu, nie zapominając o promocji zrównoważonego rozwoju.

Hagen Lessing 

CEO grupy ista

Pragniemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony klimatu, aby przyszłe pokolenia odziedziczyły po nas zdrową, piękną planetę. Dlatego ustalamy sobie ambitne cele klimatyczne. Liczymy, że do 2030 roku uda nam się osiągnąć neutralność węglową. W 2022 roku podejmiemy pierwsze dodatkowe kroki. Warto wspomnieć, że działania własne ista były neutralne węglowo od czerwca 2021 roku, ale chcemy zrobić znacznie więcej, w tym w mieszkaniach i firmach, które obsługujemy, dlatego przechodzimy na obsługę cyfrową oraz radiowy odczyt urządzeń.

Cele

Jasno określony cel – prawdziwie zrównoważony rozwój

W naszej strategii zrównoważonego rozwoju każda płaszczyzna, na której działamy, ma przypisany konkretny cel. Aby je osiągnąć, regularnie mierzymy postępy i komunikujemy je w postaci corocznego raportu o naszych działaniach.

  • Środowisko: w 2030 roku będziemy neutralni pod kątem emisji CO2 (neutralni węglowo), oszczędzając zasoby we wszystkich obszarach naszej działalności (zakres kategorii 1–2 i wybrane pozycje z kategorii 3)1.
  • Rynki: pomożemy naszym klientom zmniejszyć emisję CO2 o 10% do 2030 r. (rok bazowy: 2015).
  • Pracownicy: chcemy utrzymywać wysokie zaangażowanie wśród naszych pracowników, które odzwierciedlone jest wynikiem w ankiecie na poziomie przynajmniej 80 w okresie do 2030 roku.2
  • Partnerzy: do końca 2021 roku pragniemy obliczyć emisje CO2 łańcucha dostaw i ustalić ambitne cele produktów wolnych od emisji CO2.
  • Społeczeństwo: stworzymy naszym pracownikom możliwości zainwestowania co najmniej 5000 godzin rocznie w promocję ochrony klimatu wśród całego społeczeństwa.

1 Zakresy 1–3 obejmują różnego rodzaju emisje szkodliwe dla klimatu (emisje gazów cieplarnianych): bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, pośrednie, związane z energią emisje gazów cieplarnianych, a także dalsze pośrednie emisje gazów cieplarnianych. 

Wynik zaangażowania określa się w  ramach ankiety dla wszystkich pracowników ista w skali od 0 do 100.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Silne struktury wdrażania

Zrównoważony rozwój to integralna część strategii korporacyjnej. Widać to choćby na przykładzie naszych struktur. Za działania w zakresie zrównoważonego rozwoju odpowiada bezpośrednio najwyższy szczebel zarządzania. Delegaci do spraw zrównoważonego rozwoju koordynują międzynarodowe działania i dzielą się pomysłami funkcjonującymi w ich krajach. Dzięki temu mamy pewność, że nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest holistyczne i przyszłościowe. Wykorzystujemy inteligentne i innowacyjne narzędzia, w tym nasze oprogramowanie dla firm wspomagające działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby stale zbliżać się do ideału.

Standardy

Fundamentem naszych działań są przejrzyste zasady

Aby skutecznie kształtować zmiany, kierujemy się uznawanymi międzynarodowo zewnętrznymi standardami.

> Poszanowanie praw człowieka i międzynarodowych standardów etycznych

> Działanie na rzecz narodowej i międzynarodowej polityki klimatycznej i środowiskowej

> Udział w pakcie United Nations Global Compact

> Działanie na rzecz zróznoważonego rozwoju SDG (Sustainable Development Goals)

Tożsamość ista - wartości i najważniejsze zasady firmy

Wiążemy nasze finansowanie z postępami na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli z wartością dodaną wspomagającą osiąganie celów klimatycznych 

Poza międzynarodowymi standardami określone zostały wewnętrzne wartości i najważniejsze zasady firmy, według których działamy. U ich podstaw leży pięć elementów: Cel, Misja, Wizja, Zasady Liderów oraz Wspólne Wartości. To właśnie z nich wyłania się tożsamość ista.

Firma ista zdecydowanie postawiła na zrównoważony rozwój. Jesteśmy liderem w branży zarządzania energią i ochroną środowiska, dlatego wiążemy nasze finansowanie z postępami w tym obszarze. W 2020 roku udało nam się zawrzeć umowę pożyczki syndykalizowanej powiązanej ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i zarządzaniem (ESG, Environmental, Social and Governance) na kwotę 1,85 miliarda euro. Przy takiej kwocie zmienne stopy procentowe są także powiązane z realizacją celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W naszym przypadku bazują one na celach naszej strategii dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Jeśli je osiągniemy, odsetki zmaleją. Z drugiej strony porażka będzie oznaczała wyższe stopy procentowe. Kluczowe dane w zakresie zrównoważonego rozwoju są audytowane przez spółkę SGS-TÜV Saar GmbH.  Kredyt będziemy spłacać pięć lat, ale mamy możliwość przedłużenia okresu o maksymalnie dwa lata.

Dowiedz się więcej o zrównoważonych działaniach ista!

W naszym najnowszym raporcie znajdziesz opis działań, które realizujemy, aby osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ochrona klimatu w sercu strategii korporacyjnej

Firma ista jest już w pełni neutralna w zakresie emisji CO2 i stara się osiągnąć neutralność węglową do 2030 roku.

Więcej o celach firmy ista w zakresie ochrony klimatu dowiesz się tutaj.

* Wynik zaangażowania określa się w ramach kwestionariusza dla wszystkich pracowników ista.