Aktualne informacje o naszych usługach

Aktualizacja 21.09.2022

Drodzy Klienci,

informujemy, że zakończyliśmy prace serwisowe i ponownie uruchomiliśmy portal ista24. 

W związku z okresowym brakiem dostępu do systemu monitorowania urządzeń, nie było możliwe kontynuowanie standardowych prac utrzymaniowych urządzeń, przekazujących dane odczytowe na nasze serwery. Ewentualne braki w danych będą uzupełnianie na bieżąco w miarę postępu prac serwisowych.

Pracujemy jeszcze nad wznowieniem dostępu do portalu ista connect. 

Aktualizacja 13.09.2022

Drodzy Klienci,

sukcesywnie wznawiamy działanie naszych systemów IT i z początkiem tego tygodnia uruchomiliśmy większość naszych usług. Wznowiliśmy realizację następujących usług i procesów: rozliczenia, montaże i serwisy urządzeń oraz procesujemy zgłoszone reklamacje. 

Chwilowo, możecie Państwo doświadczać trudności w kontakcie telefonicznym z naszymi pracownikami. Pracujemy nad tym, aby wyeliminować te chwilowe uniedogodnienia.

Ze względu na ograniczony dostęp do systemów IT w ostatnich tygodniach i liczbę spraw, które nie mogły być procesowane w tym czasie, realizacja części naszych usług może być wydłużona. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z tą sytuacją. 

Obecnie pracujemy nad wznowieniem dostępów do naszych portali internetowych ista24 oraz ista connect. 

Aktualizacja 09.09.2022

Drodzy Klienci ista, 

informujemy, iż z dniem dzisiejszym uruchamiamy firmową pocztę mailową. Oznacza to, iż możecie kontaktować się z nami za pośrednictwem adresów mailowych. Zgłoszenia reklamacyjne, serwisowe prosimy kierować wyłącznie przez formularze na stronie www z których to będą one dalej procesowane przez naszych pracowników. Prosimy o ponowne wysłanie maili, które przesyłaliście Państwo do nas w okresie po 25 lipca br.

Działamy zgodnie z planem i jesteśmy w trakcie przywracania naszych systemów IT o czym będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Zapewniamy, iż robimy wszystko, co w naszej mocy, aby być do Państwa dyspozycji w pełnym wymiarze i oferować pełen zakres usług.  

Aktualizacja 23.08.2022

Drodzy Klienci ista

System informatyczny grupy ista padł ofiarą zewnętrznego cyberataku. Jako środek natychmiastowy i aby zapobiec uszkodzeniu naszej infrastruktury IT, wszystkie potencjalnie dotknięte systemy IT firmy zostały w kontrolowany sposób wyłączone. W związku z tym korzystanie przez naszych klientów z niektórych funkcji systemów i usług jest tymczasowo ograniczone lub niemożliwe.

Pracujemy na pełnych obrotach, aby wyeliminować problemy techniczne, aby być z powrotem do pełnej dyspozycji naszych klientów najszybciej jak to możliwe. Przywracanie systemów IT przebiega zgodnie z planem.

Pomiar zużycia nie był i nadal nie jest zakłócony, dane pomiarowe są pozbawione jakichkolwiek nieprawidłowości. Odczyty są dokładne i są przekazywane nam na bieżąco przez urządzenia pomiarowe. Żadne wartości zużyć nie zostały utracone, więc gdy systemy IT zostaną ponownie uruchomione, każdy klient otrzyma poprawne rozliczenia i odczyty.

Usługi, które nie są uzależnione od dostępu do danych systemowych, są w dalszym ciągu wykonywane. W szczególności realizujemy nadal, choć w ograniczonym zakresie, usługi techniczne, takie jak montaże urządzeń oraz serwisy. Pozostałe usługi, takie jak portal, rozliczenia i odczyty są w fazie weryfikacji lub testowania. Opierając się na bieżącym postępie prac, jesteśmy przekonani, że już wkrótce będziemy mogli ponownie świadczyć Państwu nasze wszystkie usługi.

W ostatnim czasie, poza przywracaniem usług, skupialiśmy się na dokładnym zbadaniu danych będących przedmiotem cyberataku. Przeprowadzona analiza, wspierana przez czołowych ekspertów ds. cyberprzestępczości, została zakończona i możemy wykluczyć, że hakerzy pozyskali dane osobowe, które przetwarzamy w imieniu naszych klientów w Polsce lub, że uzyskali dostęp do danych z naszych urządzeń pomiarowych.

Aktualizacja 11.08.2022

Drodzy klienci ista,

Odzyskiwanie naszych danych i przywracanie systemów IT przebiega zgodnie z planem. Postępujemy bardzo ostrożnie, a jednocześnie wdrażamy kompleksowe środki ochronne z udziałem wiodących ekspertów rynkowych. Wdrażane przez nas działania oznaczają, że nasze podstawowe usługi, takie jak rozliczenia i portale, powinny być ponownie dostępne do końca sierpnia. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej reaktywować poszczególne usługi. Przepraszamy za tę niedogodność i liczymy na Państwa zrozumienie.

Trwające analizy, wspierane przez najlepszych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa IT, wykazały, że hakerzy nie uzyskali dostępu do urządzeń pomiarowych. Rejestracja zużycia przebiega nadal bez zakłóceń. Żadne odczyty nie są,ani nie były utracone.

Obecnie wiele innych firm poza ista zgłasza różnego rodzaju cyberataki. Traktujemy zwiększone zagrożenie jako okazję do gruntownego przeglądu naszych i tak już wysokich środków bezpieczeństwa oraz do dalszego zwiększenia poziomu ochrony. Ponadto, przy wsparciu zewnętrznych ekspertów ds. bezpieczeństwa IT, uważnie monitorujemy, czy grupy hakerskie publikujądane związane z cyberatakami.

W dniu 11 sierpnia zidentyfikowaliśmy aktywność związaną z danymi korporacyjnymi wykradzionymi z naszych serwerów. Pakiet danych związany z atakiem został opublikowany przez grupę hakerską. Wraz z doświadczonymi ekspertami kryminalistyki natychmiast rozpoczęliśmy kompleksową analizę, aby ustalić, jakie dane zostały opublikowane. Działania te nadal trwają i na początku przyszłego tygodnia spodziewamy się wyników analizy.

Jeśli stwierdzimy, że dotyczy to danych odnoszących się do naszych klientów lub pracowników, poinformujemy ich zgodnie ze wszystkimi wymogami umownymi iprawnymi.

Aktualizacja 29.07.2022

Drodzy klienci ista,

System informatyczny grupy ista padł ofiarą zewnętrznego cyberataku. Jako środek natychmiastowy i aby zapobiec uszkodzeniu naszej infrastruktury IT, wszystkie potencjalnie dotknięte systemy IT firmy zostały wyłączone.

W związku z tym korzystanie z niektórych funkcji systemów i usług będzie tymczasowo ograniczone lub niemożliwe.

Bardzo nam przykro z powodu niedogodności, jakie mogą się z tym wiązać, prosimy
o cierpliwość w trakcie rozwiązywania tego problemu.

Grupa ista poinformowała już odpowiedni Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz złożyła doniesienie na policji.

Specjalistyczny zespół wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów prowadzi obecnie dokładne dochodzenie w sprawie incydentu i pracuje na pełnych obrotach, aby jak najszybciej usunąć zakłócenia. Może to jednak trochę potrwać, dlatego prosimy o cierpliwość i liczymy na Państwa zrozumienie.

Zapewniamy, że traktujemy ten incydent jako okazję do przeglądu naszych szeroko zakrojonych, istniejących zabezpieczeń, aby zapobiec podobnym atakom w przyszłości.

Obecnie nie wiemy jeszcze, jakie dane zostały faktycznie pozyskane przez atakujących ani do jakich danych uzyskali oni dostęp.

Wszystkie informacje o aktualnej sytuacji dotyczącej incydentu i odpowiedzi na najważniejsze pytania można znaleźć na naszej korporacyjnej stronie internetowej, którą stale aktualizujemy, gdy tylko pojawią się nowe informacje: www.ista.com/corporate/updates.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.

Prosimy o zrozumienie, że ze względu na okoliczności możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytania tak szybko, jak byście tego oczekiwali.

Mamy nadzieję wznowić nasze usługi tak szybko, jak to możliwe.

Pytania dotyczące incydentu

Co jest przyczyną awarii?

ista padła ofiarą zewnętrznego cyberataku, w którym ktoś nieupoważniony uzyskał dostęp do naszych systemów IT. Jako środek natychmiastowy oraz w celu zapobieżenia uszkodzeniu naszej infrastruktury IT, wszystkie potencjalnie zagrożone systemy informatyczne firmy zostały w kontrolowany sposób wyłączone.

Jak to się mogło stać?

Pomimo istniejących środków bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, liczba ataków cybernetycznych w Europie i na świecie bardzo wzrasta.

Tak więc, pomimo kompleksowych środków bezpieczeństwa każde przedsiębiorstwo może stać się ofiarą cyberataków. Ubolewamy nad niedogodnościami i traktujemy ten atak jako okazję do ponownego przeglądu naszych istniejących zabezpieczeń, aby zapobiec podobnym atakom w przyszłości.

Czy wasze środki ostrożności były niewystarczające?

Nasza firma posiada kompleksowe środki bezpieczeństwa IT oraz ustaloną procedurę postępowania w takich przypadkach.
Jednak potraktujemy ten atak jako okazję do ponownego przeanalizowania naszych istniejących środków bezpieczeństwa, aby zapobiec podobnym atakom w przyszłości.

Kontakt z nami

W jaki sposób, skontaktować się teraz z nami?

Kontakt z nami możliwy jest pod numerem tel. 12 651 01 00.

Ze względu na możliwe wydłużenie czasu oczekiwania na połączenie telefoniczne zachęcamy do skorzystania z naszych formularzy znajdujących się na stronie internetowej pod adresem: kontakt.ista.pl/kontakt/.

Jednocześnie prosimy o cierpliwość, w obecnej sytuacji realizacja zgłoszeń może zająć nam więcej czasu.

Czy mogę jako klient skontaktować się z ista drogą e-mailową?

Uruchomiliśmy ponownie firmową pocztę e-mailową. Oznacza to, iż możecie kontaktować się z nami za pośrednictwem adresów mailowych. Zgłoszenia reklamacyjne, serwisowe prosimy kierować wyłącznie przez formularze na stronie www z których to będą one dalej procesowane przez naszych pracowników.

Co stanie się z moimi sprawami zgłoszonymi w okresie od 25 lipca do 9 września?

Prosimy o ponowne wysłanie maili, które przesyłaliście Państwo do nas w okresie po 25 lipca br. zalecając kontakt z nami poprzez wysłanie zgłoszenia na naszym formularzu. Formularze znajdują się pod adresem: kontakt.ista.pl/kontakt/.

Czy można przekazywać dokumenty aby rozpocząć proces rozliczeniowy?

Obecnie nasze systemy rozliczeniowe są już dostępne. Mogą Państwo przesyłać dokumenty na adres: centrum.skanowania@ista.pl. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, w obecnej sytuacji realizacja usług może zająć nam więcej czasu.

W jaki sposób mogę teraz zgłosić serwis?

Zlecenie interwencji serwisowej jest możliwe za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na naszej stronie pod adresem kontakt.ista.pl.
Przesłanie zlecenia za pośrednictwem formularza gwarantuje przekazanie niezbędnych danych w bezpieczny sposób do właściwej komórki w naszej firmie.
Zlecenie zostanie zarejestrowane, a jego realizacja nastąpi w najbliższym możliwym terminie.

Co muszę teraz zrobić jako użytkownik portali dla klientów?

Pracujemy na pełnych obrotach, aby rozwiązać problemy techniczne, tak abyśmy mogli jak najszybciej powrócić do Państwa dyspozycji. Obecnie nie jest możliwe, abyśmy przewidzieli konkretną datę przywrócenia naszych usług.

Jak tylko funkcje naszych portali ponownie będą dostępne, poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej. Prosimy o wyrozumiałość za niedogodności.

Prywatność

Czy odpowiednie organy zostały poinformowane na czas?

Po uzyskaniu informacji o cyberataku grupa ista niezwłocznie poinformowała o incydencie odpowiedni organ ochrony danych osobowych i złożyła raport na policji.

Czy ista przestrzega przepisów prawnych dotyczących ochrony danych?

Zapewniamy, że bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych. Bezpieczeństwo powierzonych nam danych jest naszym najwyższym priorytetem.

Czy systemy informatyczne ista są odpowiednio zabezpieczone przed atakami?

Nasza firma posiada kompleksowe środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ustaloną procedurę postępowania w takich przypadkach.

Jakie środki podejmie ista w przyszłości, aby chronić się przed kolejnymi atakami?

ista traktuje ten incydent jako okazję do ponownego przeanalizowania istniejących środków bezpieczeństwa, aby zapobiec podobnym atakom w przyszłości.

Co powinienem zrobić osobiście, aby chronić swoje dane?

Usuń podejrzane wiadomości e-mail od nieznanych nadawców. Nigdy nie otwieraj linków ani załączników do plików zawartych w takich wiadomościach.

Jako środek ostrożności, zmień wszystkie hasła, których używasz w związku z usługami ista online gdy będą one już dostępne. Zmień również swoje hasła do innych usług online, jeśli używałeś tych samych danych do logowania tam.

Zalecamy stosowanie indywidualnego, bezpiecznego hasła do każdej usługi online.

Jakie dane zostały pozyskane w sposób nieuprawniony?

Przeprowadzona analiza, wspierana przez czołowych ekspertów ds. cyberprzestępczości, została zakończona i możemy wykluczyć, że hakerzy pozyskali dane osobowe, które przetwarzamy w imieniu naszych klientów w Polsce lub, że uzyskali dostęp do danych z naszych urządzeń pomiarowych.