Jak snadno na instalaci dálkově odečitatelných měřidel s minimálními stavebními úpravami?

Ředitelka a jednatelka firmy ista Mgr. Jana Machková komentuje aktuální povinnosti z legislativy týkající se rozúčtování, měření a regulace energií. Také ochranu osobních údajů, přesnost a spolehlivost odečtů a bezpečnost úložiště naměřených dat.

Ista Česká republika slaví letos 30 let na českém trhu. Ředitelka a jednatelka firmy ista Mgr. Jana Machková nás přivítala ve firmě a přiblížila nejen začátky jejího působení v oboru, ale také aktuální novinky z legislativy týkající se rozúčtování, měření a regulace energií.

Implementace směrnice EED do legislativy České republiky přináší mimo jiné povinnost instalace dálkově odečitatelných měřidel. Novela zákona 406/2000 Sb. dále uvádí, že veškerá stávající měřidla musí být nahrazena dálkově odečitatelnými nejpozději do 1. ledna 2027. V připomínkovém řízení se nyní nachází novela zákona č. 67/2013 Sb., o službách, která by měla zavést informovanost o spotřebě tepla každý měsíc.

Pro klienty ista ČR není nicméně dálkový odečet žádnou novinkou

Tuto službu již firma nabízí 11 let a 87 % klientů využívá službu dálkového odečtu. Dle Jany Machkové klienti tuto službu upřednostňují zejména z hlediska komfortu, téměř nulové chybovosti přenosu dat a také oceňují přístup k datům na portálu. Dále klientům vyhovuje kompatibilnost přístrojů isty a sběrnice dat, která nevyžaduje žádné stavební úpravy v domě při instalaci.

Téma dálkových odečtů nabízí otázku ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro istu prioritou. Veškerá data jsou přenášena v šifrované podobě a uložena na naše servery. Při výběru dodavatele dálkového odečtu by mělo klienty zajímat, jak má který dodavatel úložiště dat vyřešena,“ říká Jana Machková.