Dálkové odečty energií - od kdy budou povinné?

Kdy vás čeká povinnost dálkově odečítat energie? Zorientujte se v nové legislativě

Evropská směrnice energetické efektivnosti (EED) přináší spoustu legislativních změn, které se dotknou jak majitelů bytů, tak jejich nájemníků. Na co byste se měli připravit? Shrnuli jsme pro vás základní informace z oblasti měření a vyúčtování energií včetně termínů, kdy nové vyhlášky vejdou v platnost.

Od nového roku jen dálkově odečitatelné měřiče

Podle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií musí být veškerá měřidla instalovaná od 1. ledna 2022 dálkově odečitatelná. Jedná se o měřiče tepla, rozdělovače topných nákladů a vodoměry teplé vody. Co to znamená v praxi?

Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové měřidlo a přístroj, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Zároveň musí být nastaveno na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tuto skutečnost můžete prokázat technickou dokumentací daného měřidla nebo přístroje.

Spotřebitelé musí být více informováni

V legislativním procesu je nyní novelizace zákona č. 67/2013 Sb. s předpokládanou účinností od 1. ledna 2023. Podle ní budou muset koneční uživatelé dostávat pravidelné informace o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody jednou za měsíc.

Změnami prochází také podoba ročního vyúčtování. Spotřebitelé na nich za zúčtovací období 2022 najdou více údajů – kromě spotřeby a nákladů na energie také informace o emisích CO, údaje o směsi paliva, podíl energie z obnovitelných zdrojů, historii spotřeby nebo porovnání s přiměřenou spotřebou.

Do pěti let musíte dálkově neodečitatelné přístroje vyměnit

Od roku 2027 již bude platit povinnost dálkového odečtu pro všechny. Pokud nemáte dosud nainstalované dálkově odečitatelné přístroje, budete je muset vyměnit nejpozději do 1. ledna 2027.

Moderní systémy dálkového odečtu už dnes nabízejí pohodlná a jednoduchá řešení. Například smart systém ista nevyžaduje žádné speciální stavební úpravy pro instalaci, do jednoho standardního bytového domu postačí jedna až dvě sběrnice dat a životnost baterie je 10 let. Vlastníci i nájemníci můžou spotřebu průběžně sledovat a kontrolovat pomocí svého mobilu či počítače na portálu ista24.

Není tak potřeba čekat, až se dálkový odečet stane povinným, ani se ničeho obávat – naopak. Podle průzkumů už dnes využívá dálkový odečet stále více Čechů a oblíbili si ho jak majitelé bytů, tak i nájemníci. Ista česká republika nabízí službu dálkového odečtu již 11 let a nyní ji využívá téměř 87 % klientů. I vy ho můžete začít používat už dnes se všemi výhodami, které přináší, jako je lepší kontrola nad spotřebou, vyšší komfort odečtu nebo upozornění na možné havárie.