Na co se nejčastěji ptáte

... a my odpovídáme

Otázky a odpovědi

Na tomto místě naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
Zvolte si některé z níže uvedených témat.

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku a stále hledáte řešení Vašeho problému, rádi Vám pomůžeme.

Můžete nás kontaktovat na emailové adrese ista@ista.cz

Co se stane, když si nenecháte instalovat RTN (rozdělovače topných nákladů)?

Pokud bylo rozhodnutím vlastníků bytů a nebytových prostor Vašeho objektu platně schváleny instalování RTN a Vy jste se rozhodli nenechat si je instalovat, nebo pokud jste v době jejich instalace nebyly doma a nenechali si je dodatečně instalovat, hrozí Vám finanční sankce.

Dle zákona č. 67/2013 Sb. v úplném znění zákona č. 104/2015 Sb. a prováděcí vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb. se v takovém případě stanoví náhradní spotřeba jako trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m² započitatelné podlahové plochy objektu. Stejným způsobem se postupuje i v případě ovlivnění odečtu.

Proto, pokud jste v okamžiku instalace nebyly doma, nebo jste se z jiného důvodu rozhodli nenechat si instalovat RTN, ve vlastním zájmu co nejdříve kontaktujte naše oddělení technické podpory emailem na adrese servis@ista.cz, za účelem dohodnutí termínu instalace přístrojů do Vašeho bytu.