Na co se nejčastěji ptáte

... a my odpovídáme

Otázky a odpovědi

Na tomto místě naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
Zvolte si některé z níže uvedených témat.

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku a stále hledáte řešení Vašeho problému, rádi Vám pomůžeme.

Můžete nás kontaktovat na emailové adrese ista@ista.cz

Kde získám informace o nových měřičích tepla na radiátory a kolik se tím dá ušetřit? Stále totiž nemáme v bytovce měřiče tepla.

Povinnost osadit registrační přístroje vychází ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, který svou novelou (zákonem č. 318/2012 Sb.) stanovil nejzazší termín pro instalaci přístrojů do 1.1.2015. Prováděcí předpis (vyhláška MPO č. 194/2007 Sb.), který tuto povinnost blíže specifikuje, však byl novelizován až dne 7.11.2014, tj. necelé dva měsíce před zavedením plošné povinnosti vybavit budovy přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem. Prováděcí předpis blíže specifikuje popisy přístrojů pro měření a dále mimo jiné stanoví, na které budovy (objekty, prostory) se povinnost nevztahuje.

Další novelizace zákona o hospodaření energií byla provedena zákonem č. 103/2015 Sb. a záměrem bylo upravit zákon v souladu s evropskou směrnicí, tedy instalovat měřiče tam, kde je to efektivní a ekonomické.

MPO zadalo odbornou studii na ČVUT, na základě které by mělo být upřesněno, v jakých typech budov nemá smysl spotřebu tepla měřit. Podle našich informací studie sice byla provedena, ale nepřinesla požadované výsledky. Povinnost instalovat měřidla tedy nadále zůstává zachována.

Po zateplení bytového domu, vyregulování otopné soustavy a instalaci měřičů tepla, z naší zkušeností představuje úspora cca 20-30% topných nákladů na dům.