Tiskové zprávy

Dálkový odečet vody a tepla chrání vaše soukromí

Praha, 12.4. 2017

Pokud bydlíte v bytovém domě a máte na radiátorech umístěny poměrové rozdělovače tepla (indikátor) a vodoměr uvnitř v bytě, pravděpodobně vám také chodí výzvy, abyste v určitý den a hodinu zůstali doma a čekali na odečet. V době chytrých technologií a internetu je skoro neuvěřitelné, že máte cizí osobu vpustit do svého bytu. Zdá se však, že klasickým měřicím přístrojům už pomalu odzvonilo
.

„V posledních letech roste zájem a také prodej přístrojů nové generace, které umožňují dálkový odečet vody a tepla. U indikátorů je jejich podíl na celkovém objemu prodaných přístrojů prakticky 100%, u vodoměrů 75%,“ potvrzuje Daniel Nový, obchodní ředitel společnosti ista Česká republika s.r.o., a dodává: „V současnosti správcovské firmy, bytová družstva i společenství vlastníků bytových jednotek preferují vyspělé rádiové technologie, které umožňují dálkový odečet dat. Je totiž přesnější, zvyšuje komfort uživatelům bytů a eliminují chyby při odečtech i možnost záměrné manipulace s přístroji.“

Další výhodou je možnost provádění častějších odečtů a sledování naměřených hodnot na internetu. Majitel či správce nemovitosti i nájemníci tak mohou mít lepší přehled o spotřebě energií a vody v domě. Kromě zamezení plýtvání může radiový odečet přispět také k odhalení nechtěných úniků vody při haváriích (např. protékající záchod) v době, kdy je nájemník na dovolené.

Častější odečty všech měřicích zařízení v bytě zajistí i větší spravedlnost při stěhování. Zaplatíte pouze to, co jste skutečně spotřebovali.

Dálkové odečty indikátorů a vodoměrů probíhají ve dvou variantách. První je pomocí mobilní sběrnice dat, tou druhou a v tuto chvíli nejmodernější možností, je odečet pomocí automatické sběrnice dat. Tato varianta také umožňuje nadstavbu a to webový portál s přehledem spotřeby tepla a vody v domě či bytě. Technologie poměrového měření společnosti ista už dnes splňuje všechny české i evropské normy a je plně připravena na nová pravidla rozúčtování evropské směrnice EED/27/2012.

Žádný zbytečný elektrosmog

Důležité je, aby přístroje (poměrové rozdělovače tepla, měřiče tepla a vodoměry) byly schopné obousměrného rádiového přenosu. Jako první na našem trhu jím byly vybaveny všechny přístroje společnosti ista. Rádiový modul přístrojů za běžného provozu pasivně „naslouchá“. Vysílat začne pouze při cíleném dotazu ze sběrnice dat v případě plně automatizovaného odečtu nebo od odečitatele, který se dostaví do domu. Díky obousměrné komunikaci se snižuje elektromagnetické zatížení životního prostředí – tzv. elektrosmog a to tím, že se odesílají pouze krátké zprávy ve velkých intervalech.

Elektromagnetické záření měřičů tepla a dalších přístrojů s možností dálkových odečtů je oproti např. mobilním telefonům zcela zanedbatelné, není tedy důvod k obavám o zdraví. 

Všechny komponenty systému by také měly mít bateriové napájení, aby jejich instalace v objektu nevyžadovala kabelové rozvody. Baterie v přístrojích vydrží více než 10 let.

Nenechte protékat záchod! Ročně vás to může stát 18 000 Kč!

Praha, 10. srpna 2017

Všichni to známe. Odjíždíme na dovolenou, zmatek, spěch, děti jdou ještě na toaletu a nikdo si nevšimne, že nechaly protékající záchod... Cena vodného a stočného přitom rok od roku stoupá, a to navzdory tomu, že spotřeba vody na osobu dlouhodobě klesá[1]. Podle údajů Českého statistického úřadu vzrostla cena pitné vody[2] meziročně v průměru o 1,10 Kč/m3 a cena stočného[3] dokonce o 1,50 Kč/m3. Nesplachujte peníze do kanálu! Aktivujte si službu „Detekce nechtěných úniků vody“ od společnosti ista.

Závada na splachovači toalety je často příčinou zbytečně vysoké spotřeby vody. Pokud se průtok vody nezastaví správně ihned po spláchnutí, protéká dál přibližně 25 litrů vody za hodinu, což jsou při dnešních cenách vody asi 2 Kč. Za jeden den je to už téměř 50 Kč, a pokud vám záchod protéká např. během vaší letní dovolené, zaplatíte už o 700 Kč víc.
Pokud by byla toaleta rozbitá celý rok, např. v delší dobu neobývaném bytě, proteklo by zhruba 220 m3? vody! Jestliže jeden krychlový metr vody dnes tedy stojí zhruba 83 Kč (včetně DPH), roční ztráta dohromady může činit 18 000 Kč, které doslova zbytečně odtekly do kanálu.

Řešením by možná bylo před každým odjezdem důsledně vypínat vodu, ale na to si s cestovní horečkou málokdo vzpomene. „Naštěstí většina vodoměrů, které máme u svých zákazníků již dnes nainstalované, je připravena pro radiový přenos dat a je dostatečně citlivá, aby protékající toaletu dokázala zachytit,“ uvádí Jana Machková, ředitelka společnosti ista Česká republika, a dodává: „Stačí si jen tuto službu u nás aktivovat. V případě bytového domu to může udělat správce objektu,“ doplňuje Jana Machková. Je samozřejmě také možné nechat si při příští výměně nainstalovat vodoměr ještě citlivější, jakým je např. modilys m, který už dokáže odhalit i kapající kohoutek.
I kapající kohoutek totiž může způsobit výrazný růst nákladů za vodu. Pokud by jeden kohoutek v bytě silně kapal celý rok, je to bezmála 9 000 Kč. A takových kapajících kohoutků může být v domě či bytě samozřejmě víc.
Zeptejte se správce svého bytového domu, na jednání družstva nebo sdružení vlastníků a nechte si aktivovat novou službu „Detekce nechtěných úniků vody“ od společnosti ista. Ročně vás to bude stát zanedbatelnou částku v porovnání s náklady na vodu v případě protékající toalety či kapajícího kohoutku.

Jak to funguje v praxi?

Běžný vodoměr domaqua m od společnosti ista je již standardně vybaven radiovým modulem, který pravidelně odesílá informace o průtoku vody do sběrnice dat memonic 3 v domě a následně jsou informace odeslány do centrály ista. Software pak dokáže vyhodnotit, zda se jedná o běžný průtok způsobený lidským chováním nebo o nechtěný soustavný průtok způsobený závadou. Po pěti dnech soustavného úniku vody systém informuje prostřednictvím portálu ista, SMS nebo emailu správce nemovitosti, případně přímo nájemníka.

Příklady úniků vody
Kapající kohoutek                   4 l/h
Silně kapající kohoutek          12 l/h
Protékající toaleta                  25 l/h

[1] Od roku 1990, kdy byla denní spotřeba vody na jednoho obyvatele v České republice na svém historickém maximu (173,5 litru), klesla už téměř na polovinu (loni v průměru 88,3 litru), přesto platíme za vodu stonásobně víc než tehdy. Vládní koncepce boje proti dopadům sucha, schválená 24. července 2017, navíc počítá s dalším možným nárůstem cen vody.
[2] Vodné: z průměrných 35,60 Kč/m3 na 36,70 Kč/m3 bez DPH.
[3] Stočné: z průměrných 30,70 Kč/m3 na 32,10 Kč/m3 bez DPH.

Zdroj: Výkaz ČSÚ za rok 2016

Revize otopné soustavy

Po skončení topné sezony je dobré provést revizi otopné soustavy v bytových domech

 

Bytové domy, zejména ty po zateplení fasády a výměně oken, velmi často trpí naddimenzovaným topením nebo špatně vyregulovanou otopnou soustavou. Aby domu taková rekonstrukce skutečně přinesla kýžené úspory, je třeba povolat odborníka z firmy, která se regulací zabývá. Ten technický stav soustavy posoudí a případně vypracuje projekt na její zlepšení.

„Cenově se takové seřízení otopné soustavy v bytovém domě pohybuje kolem několika málo set korun na jeden radiátor, pokud je ale soustava ve velmi špatném technickém stavu, nebo je dokonce nutná kompletní výměna regulačních prvků, pak jde zhruba o částku kolem 1 500 Kč na jeden radiátor,“ uvádí Daniel Nový, obchodní ředitel společnosti ista Česká republika, která mj. kompletní servis spojený s posouzením stavu a regulací otopných soustav v bytových domech nabízí.

Otopnou soustavu je tedy třeba odborně zkontrolovat a případně provést znovu tzv. hydraulický výpočet pro vyvážení otopné soustavy a všech jejích regulačních prvků. Mezi ně nepatří jen termostatické ventily a hlavice v bytech, ale také stoupačkové či patní regulační armatury, které jsou zodpovědné za regulaci tepla v celém domě nebo jeho jednotlivých částí.

Podle novely zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. musely být všechny radiátory v dálkově vytápěných bytových domech osazeny termostatickými ventily do konce roku 2006 (původně zákon ukládal tuto povinnost do konce roku 2004), jinak hrozily bytovým družstvům a SVJ vysoké pokuty. V této době se tedy instalovalo velké množství termostatických ventilů a hlavic. „Termostatické hlavice instalované před patnácti lety jsou dnes na konci své životnosti a blíží se doba jejich výměny. Také termoregulační ventily je vhodné zkontrolovat a obvykle je třeba v nich alespoň vyměnit tzv. kuželku,“ vysvětluje D. Nový. Po hromadné výměně termostatických ventilů a hlavic je opět nutné nové zregulování (seřízení) celé otopné soustavy.

GDPR

Nové evropské nařízení na ochranu osobních údajů General Data Protection Regulation neboli GDPR nabyde účinnosti už 25. května 2018. Nová pravidla zaručují všem občanům Evropské unie stejnou a vysokou ochranu osobních údajů. Přicházející změny pocítí každý, kdo s údaji pracuje nebo je shromažďuje. Typickým příkladem jsou společenství vlastníků a bytová družstva. Co pro ně může být řešením? Vybrat si spolehlivého dodavatele služeb (zejména rozúčtovací společnost).

Co znamená GDPR pro společenství vlastníků a bytová družstva?

Změny v ochraně osobních údajů významně zasáhnou do chodu společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Jejich předsedové či členové výboru nebo představenstva (podle konkrétních stanov daného subjektu), nikoliv správcovské firmy či externí dodavatelé služeb, jsou totiž jako statutární orgán odpovědní za správu a ochranu osobních údajů obyvatel bytů.

„Doporučujeme předsedům společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, aby v první řadě udělali revize svých databází, smazali nepotřebné údaje a zkontrolovali smlouvy s externími dodavateli,“ navrhuje Jana Machková, ředitelka společnosti ista Česká republika.

Správci objektů a rozúčtovací společnosti budou muset v důsledku změn přijmout různá technologická opatření, která mohou být finančně velmi nákladná. Dodavatelé nabízející příliš levné služby se proto mohou stát nespolehlivými. „Pokud si SVJ a BD najdou kvalitního dodavatele, který zaručuje technické zabezpečení citlivých dat na vysoké úrovni, ulehčí si mnoho práce a také sníží riziko vysoké pokuty,“ dodává Jana Machková.

Pokuta se může vyšplhat až na 20 milionů eur nebo 4 % z celkového ročního obratu. Pokud má tedy společenství vlastníků nebo bytové družstvo několikamilionové roční příjmy, může se pokuta pohybovat v řádech desítek až stovek tisíc korun. To je částka, za níž by se dala pořídit např. nová okna do celého bytového domu nebo zateplení fasády.

Leakage detection

Chcete šetřit životní prostředí i svoji peněženku? Mějte spotřebu vody pod kontrolou

 

Každý rok dochází k mnoha nezjištěným únikům vody. Ty znamenají nejen zbytečné ztráty pitné vody, ale také nečekané finanční náklady pro uživatele bytů. Nejčastějším případem je kapající kohoutek nebo protékající toaleta. Nezjištěné úniky vody vyjdou většinou najevo až při ročním rozúčtování, kdy už je na včasné řešení pozdě. Nepodceňujte prevenci ani v tomto případě a nechte si od společnosti ista nainstalovat chytré vodoměry s rádiovým modulem, které nenechají kapku vody nazmar.

Nechtěné úniky vody nejčastěji způsobují vodovodní kohoutky ve špatném stavu nebo závada na splachovači toalety. U protékající toalety jde o 50 Kč/den, u silně kapajícího kohoutku asi 25 Kč/den při ceně vody 87 Kč/m3. Úniky vody mohou být detekovány včas pomocí vodoměrů napojených na rádiovou síť. Varování je zasíláno až po předem nastavené době, která vyloučí lidskou chybu, např. špatně zavřený kohoutek. Systém pak informuje uživatele bytu nebo správce bytového domu o soustavném úniku vody prostřednictvím portálu ista, e-mailu nebo SMS.

„Naštěstí většina vodoměrů, které máme u svých zákazníků již dnes nainstalované, je připravena pro rádiový přenos dat a je dostatečně citlivá, aby protékající toaletu dokázala zachytit,“ uvádí Jana Machková, ředitelka společnosti ista Česká republika, a dodává: „Tuto službu si u nás stačí pouze aktivovat. V případě bytového domu to může udělat správce objektu,“ doplňuje Jana Machková.

Jak to funguje v praxi?

Detekce úniku je podmíněna rádiovou sítí. Vodoměry je třeba vybavit rádiovým modulem, který je bateriově napájený a vydrží v ostrém provozu 10 let. Např. běžný vodoměr domaqua m od společnosti ista je již standardně vybaven rádiovým modulem, který pravidelně odesílá informace o průtoku vody do sběrnice dat memonic 3 v domě, a následně jsou informace odeslány do centrály ista. Software pak dokáže vyhodnotit, zda se jedná o běžný průtok způsobený lidským chováním nebo o nechtěný soustavný průtok způsobený závadou. Po pěti dnech soustavného úniku vody systém informuje prostřednictvím portálu ista, SMS nebo
e-mailu správce domu, případně přímo nájemníka.

„Samozřejmě je také možnost nechat si při příští výměně nainstalovat vodoměr ještě citlivější, jakým je např. modilys m. Ten už dokáže odhalit i kapající kohoutek. Podobně jednoduše lze i pro rádiový odečet a sledování průtoku vody v objektu instalovat bezdrátovou sběrnici dat memonic 3,“ upřesňuje Jana Machková.

Kdy se jedná o detekci úniku vody?

Systém hlídá, jestli vodoměrem protéká, nebo neprotéká každých 20 minut určité množství vody. Jestliže dochází ke konstantnímu průtoku vody každých 20 minut v průběhu celého dne, a to 5 po sobě jdoucích dnů, jedná se o únik vody, o kterém ista informuje prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Systém eviduje dvě úrovně detekce:

  • nekritický únik vody: 0–4 l/hod. (slabě kapající kohoutek)
  • kritický únik vody: 4–20 l/hod. (silně kapající kohoutek a protékající toaleta)

 

 

zdroj: ista

Rozúčtování tepla v bytových domech poprvé podle nové vyhlášky

Praha, 28.2.2017

V letošním roce se bude teplo v bytových domech poprvé rozúčtovávat podle nového zákona č. 67/2013 Sb. a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 269/2015 Sb., která má do celého procesu rozdělování nákladů vnést větší spravedlnost. Změnit se mohou obě složky vyúčtování tepla – základní i spotřební. Až několik tisíc korun ročně si mohou připlatit ti, kteří zbytečně přetápěli, nebo naopak ti, kteří netopili vůbec na úkor ostatních obyvatel domu.

Každé vyúčtování za teplo, které nájemník či vlastník bytové jednotky od správce svého domu dostane do konce dubna (nebo do 4 měsíců od konce zúčtovacího období), obsahuje dvě složky – základní a spotřební.

Základní složka představuje náklady rozpočítané na plochu bytu či nebytového prostoru a pokrývá také fixní náklady na pohotovostní výkon otopné soustavy, prostupy tepla, tepelné ztráty anebo vytápění společných prostor domu. Spotřební složka pak pokrývá náklady na teplo, které se dostane do bytu, kde ho nájemník může prostřednictvím termostatických hlavic na radiátorech regulovat. Tyto náklady se počítají buď podle údajů z měřičů na přívodu tepla do bytové jednotky nebo poměrových měřičů – indikátorů, jimiž musí být povinně osazeny všechny radiátory v každém bytě bytového domu.

Nová vyhláška mění obě složky. Podle započitatelné podlahové plochy (základní složka) se nyní může rozpočítat jen 30-50 % celkových nákladů na teplo a zbytek podle skutečné spotřeby indikované měřiči. Spotřební složka se však zároveň musí pohybovat v rozmezí 80 – 200 % průměrné ceny tepla na m2 v daném domě. V praxi to znamená, že i v prázdných bytech, ve kterých se netopí, stejně zaplatíte 80 % průměrné ceny tepla. A naopak, pokud jste výrazně přetápěli, může se vaše spotřební složka vyšplhat až na dvojnásobek průměru.

Pokud neumožníte ve svém bytě montáž měřičů nebo indikátorů, nebo přístup do bytu pro odečet hodnot (když nejsou hodnoty odečítány radiově), vystavujete se také riziku stanovení spotřební složky nákladů odhadem. Ta se pak stanovuje ve výši trojnásobku průměrného nákladu na m2 v objektu.

 „K nejčastějším otázkám, které jsme doposud k této nové vyhlášce zaznamenali, patří dotaz na to, jak správně stanovit poměr spotřební a základní složky. Na základě našich zkušeností je optimální postupovat na základě odborného posouzení tepelně izolačních vlastností objektu. Obecně je doporučováno (s ohledem na instalovaný typ poměrového měření v objektu) stanovení poměru spotřební a základní složky takto: v případě rozpočtu pomocí indikátorů použít poměr 50 % základní a 50 % spotřební složka, v případě měřičů tepla pak počítat spotřební složku 60% a základní 40%.  Pokud se neuváženě a bez odborného posouzení sníží podíl základní složky, projeví se to ve vyúčtování zvýšením počtu bytů, které jsou mimo stanovené hranice limitů, a musí být při výpočtu dále korigovány,“ říká Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista Česká republika.

„V České republice lidé obecně vnitřní prostory přetápí. Zatímco jinde v Evropě lidé topí skutečně na maximálně 20 °C, u nás je obvyklé mít v bytě 22-24 °C, ale najdou se i tací, kteří topí ještě výrazně víc. K nim je nová vyhláška z dílny MMR nekompromisní,“ dodává ke změnám v rozúčtování nákladů na teplo Jarmila Trčková z ista ČR.

Kdo na nové vyhlášce prodělá?

Kuřáci, kteří topí naplno, a přitom hodně větrají. Zimomřiví lidé, kteří přetápějí, ale i otužilci, kteří se naopak snaží na teplu ušetřit. A nesmíme zapomenout ani na majitele prázdných bytů, v nichž se netopí vůbec.

Kdo si s novou vyhláškou polepšil nebo zůstal na svém?

Lidé, kteří udržují ve svém bytě optimální teplotu kolem 20-21°C.

Na mém vyúčtování se ale nic nezměnilo.

Pokud máte pocit, že se ve vašem vyúčtování nezměnilo nic, může to tak skutečně být. Pokud jste se do nových kritérií MMR vešli, žádná změna se vás nedotkne.