Topná sezóna se blíží

Máte v pořádku GDPR?

Změny v rámci ochrany osobních údajů, které v letošním roce vstoupily v platnost, se dotýkají i rozúčtování tepla a vody. Vzhledem k tomu, že se konec ročního zúčtovacího období blíží, v první řadě zkontrolujte, zda jste svému dodavateli vrátili podepsanou smlouvu o zpracování osobních údajů, které rozúčtovací společnosti již v průběhu prázdnin rozesílaly. „I když se to může zdát jako formalita, je to nezbytná podmínka pro to, abychom mohli v termínu provést roční rozúčtování nákladů na teplo a vodu tak, jak vyplývá z uzavřených smluv,“ vysvětluje Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení ista Česká republika s.r.o.

 

Zkontrolujte správnost a úplnost údajů

Do konce kalendářního roku je nutné zkontrolovat platnost údajů, které jsou nutné pro rozúčtování. Jedná se především o údaje, které se často mění – nejčastěji se jedná o aktuální počty osob a v kterých termínech v bytě bydleli. Stejně tak nezapomeňte na údaje o nových vlastnících bytů při prodeji. Na první pohled to jsou samozřejmosti, ale praxe je často jiná.

„Doporučujeme zasílat změny, vztahující se k rozúčtování průběžně a nečekat na konec roku. Na našich webových stránkách máme formulář, ve kterém jsou všechny údaje, které pro rozúčtování potřebujeme. Pak se nemůže stát, že by některé údaje chyběly a rozúčtování by se dodatečným dodáváním zdržovalo,“ upozorňuje na častá opomenutí Jarmila Trčková.

 

Neměnili jste poměr spotřební a základní složky?

V současnosti platná Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 269/2015 Sb. umožňuje pro rozúčtování tepla stanovení základní složky v rozpětí 30 % až 50 %, zbytek nákladů tvoří spotřební složku.

Konkrétní poměr si stanovuje SVJ.

„Pokud byl na shromáždění v průběhu roku od posledního vyúčtování odhlasován jiný poměr, než je uvedeno ve smlouvě mezi SVJ a rozúčtovatelem, je nutné také tuto informaci včas rozúčtovateli předat,“ upozorňuje Jarmila Trčková.

Opět platí nejlepší řešení, že jakékoliv změny mající vliv na rozúčtování se vyplatí zasílat průběžně. Tak snadno eliminujete riziko, že změny zapomenete nahlásit.

 

Nezapomeňte včas odevzdat podklady pro rozúčtování

Aktuální údaje o počtu osob a příslušné změny bude váš rozúčtovatel potřebovat v průběhu ledna. Nezbytnými doklady pro rozúčtování budou také faktury o roční spotřebě od dodavatelů tepla a vody.

Podklady pro rozúčtování je nutné dodat rozúčtovateli co nejdříve. Termín pro zpracování vyúčtování je uveden ve smlouvě mezi SVJ a rozúčtovatelem.