Naše zkušenost s využitím rádiového systému? Spokojenost!

 

V bytových domech SVJ Novodvorská si při výměně vodoměrů před 10 lety zvolili v té době velmi progresivní rádiové technologie pro měření a odečty spotřeby energií. O zkušenostech s využitím rádiového systému a on-line portálových služeb jsme hovořili s Ing. Jiřím Doležalem. Ten se jako jeden z pěti členů výboru společenství vlastníků stará o záležitosti spojené s provozem domu víceméně po celou dobu, po kterou tu bydlí, což je již více než 50 let. Bytový dům má 7 podlaží a 10 vchodů a celkem 230 bytů.

„Informace o spotřebě na portálu kontroluji každý měsíc,“ říká pan Doležal, „díky tomu hned zjistím, když se objeví nulové spotřeby vody nebo náměry na indikátoru spotřeby tepla, a mohu zkontrolovat, zda je nájemník na dovolené, nebo zda se nejedná o závadu na měřiči. “. Lze také odhadnout sezónní spotřebu energie s předstihem oproti finálnímu vyúčtování. Na portálu jsou archivovány denní spotřeby energií, do nichž lze snadno nahlížet třeba v případě stěhování nájemníků nebo řešení případných reklamací. „Sledovat změny spotřeby energií bylo také užitečné po zateplení objektu a výměně oken pro následnou regulaci otopné soustavy. Mohli jsme si tak lépe ověřit a vyhodnotit přínos provedených opatření,“ dodává pan Doležal.

Byty jsou vybaveny vodoměry typu domaqua m s rádiovým modulem a rádiovými elektronickými poměrovými měřiči tepla doprimo 3. Dálkový přenos informací do systému zajišťuje sběrnice dat memonic 3. Dům o 10 vchodech je nyní obsluhován celkem 3 sběrnicemi dat, uvažuje se o přidání dalších dvou sběrnic, protože se v průběhu času změnila v objektu dostupnost rádiového signálu. Sběrnice jsou napájeny výlučně bateriemi s dlouhou životností 10 let (+ 2 roky rezervy). Problémem není ani jejich dodatečná instalace nebo přemístění, pokud se -  jako v tomto případě – změní poměry v domě.

S vyspělou rádiovou technologií není pro odečty potřebný vstup do bytů a poskytuje tak uživatelům bytů i správcům vysoký komfort. Informace o spotřebě jsou přenášeny do systému rychle a přesně a jsou kdykoliv dostupné, stejně jako archiv dokumentů rozúčtování. „Radiové služby společnosti ista jsou spolehlivé a instalovaný rádiový systém má dobré pokrytí. Jsme spokojeni s funkcionalitou portálu a monitoringem spotřeb, navíc za přijatelnou cenu,“ hodnotí technologii ista symphonic 3 a portálových služeb ista24.cz pan Doležal.                          

V současnosti správcovské firmy, bytová družstva i společenství vlastníků bytových jednotek již jednoznačně preferují vyspělé rádiové technologie, které umožňují dálkový odečet dat. Kromě rychlého přístupu k informacím o spotřebách prostřednictvím portálových služeb slouží také k odhalování chyb v systému, jako jsou například zpětné průtoky vody, kontrola nulových spotřeb nebo nežádoucího úniku vody a umožňují uživatelům i správcům rychlou nápravu uvedených stavů. Monitoring spotřeb pomůže objasnit nesrovnalosti ve vyúčtování. V neposlední řadě také uživatelé získají možnost lépe přizpůsobit svoje spotřebitelské chování a jsou motivování k úsporám energie.