Komunikační jednotka plynoměru

Náš komunikační modul lze jednoduchým způsobem připojit na plynoměr (nebo elektroměr). Tato jednotka uchovává naměřené hodnoty a přenáší data do převodníku (level converter).