Elektroměr s radiovým modulem

Naše flexibilní radiové moduly integrují elektroměry do radiového systému ista a tím umožňují jednoduchý přenos dat do našeho datového centra.