Generelle betingelser for ista.no

1. Eier

ista Norge AS
Nils Hansens vei 4
0667 Oslo
NO911071347MVA
Telefon: 04782

(Heretter kalt "ista")

ista er eier av denne hjemmeside. Bruk av hjememsiden og dens innhold erunderlagt nedenstående brukerbetingsler. 

2. Generelle vilkår for bruk av nettstedet

rukeren må ikke misbruke data og opplysninger f.eks. uautorisert oppføring av tredjeparts data. Brukeren må ikke misbruke portal for noen ulovlig aktivitet eller andre kriminelle handlinger. Brukeren forplikter seg til å frita Ista og Istas ansatte fra tredjeparts krav (inkludert saksomkostninger) som kan tilskrives et ikke kontrakts, fornærmende eller på annen måte ulovlig bruk av nettstedet og dets innhold. ista har rett til enhver tid å blokkere tilgangen til nettstedet i tilfelle at brukeren ikke oppfyller vilkårene for bruk av nettstedet.

ista forbeholder seg retten til når som helst å endre nettstedet eller dets innhold.

3. Ansvarsfraskrivelse

Til tross for den ytterste forsiktighet i etablering, drift og oppdatering av nettstedet og dets innhold påtar ista seg ikke ansvar for skade eller tap som direkte eller indirekte kan henføres til:

a) feilaktig informasjon på nettsiden (ekskludert spesielt er ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten av informasjon, inkludert skrivefeil, trykkfeil eller beregningsfeil)

b) feil/manglende funksjonalitet på nettsiden eller virus spres gjennom nettstedet.

c) bruk av rådene på istas nettstedet, inkludert henvisning til loven er oppdatert.
 
d) informasjon inn av tredjeparter uberettigede

e) opplysninger som er satt under misbruk eller brudd på vilkårene for bruk eller gjeldende lov.

f) nedetid eller virkning av informasjon på nettstedet som følge av force majeure, herunder krig, uroligheter, naturkatastrofer (ingen hva slags rolle), eller streik.

g) innholdet eller funksjonaliteten til websider som er koblet til via nettstedet. (Ista har ikke gjennomgått eller godkjent innholdet på disse nettstedene, og ista antar derfor ikke ansvar dertil)

Fraskrivelsen ovenfor gjelder også for personlig ansvar for ansatte, juridiske representanter og nestleder for ista.

4. Beskyttelse av personopplysninger

Hvilke personlige opplysninger vi samler inn og til hvilke formål:

a) ista samler inn informasjon om navn, adresse, telefonnummer og e-post som er registrert på nettstedet for bestilling av nyhetsbrev eller brosjyre eller i forbindelse med bestilling av tilbud på produkter. ista bruker kun personopplysninger for å kontakte brukeren om bestillinger brukeren selv har foretatt.

Du kan når som helst velge å ikke motta nyhetsbrevet nederst i den videresendte e-post.

4.1 Disclosure
ista forplikter seg til ikke å offentliggjøre data til eksterne tredjeparter, med mindre pålagt av norske myndigheter for eventuelle rettslige krav.

4.2 Forholdsregler
Dine personlige opplysninger oppbevares trygt mot uautorisert tilgang og bare betrodde ansatte har tilgang til informasjonen.

4.3 Spørsmål vedrørende personopplysninger
Du har rett til når som helst å få tilgang personlig informasjon lagret hos oss i samsvar med reglene i lov om vern av personopplysninger.

Hvis du har noen innvendinger eller spørsmål angående behandling eller sikkerheten til dine personlige opplysninger, vennligst kontakt:

ista Norge AS
Nils Hansens vei 4
0667 Oslo
Telefon: 04782
E-post: firmapost@ista.no

5. Cookies

istas hjemmeside bruker cookies for statistisk analyse av besøk på siden. Cookies er tekstfiler som lagres på datamaskinen og opplysninger som genereres overføres til vår server. Vi bruker denne informasjonen til å analysere bruken av nettstedet med sikte på å optimalisere nettstedet. IP-adressen anonymiseres umiddelbart etter mootak og deretter lagret. Opplysninger som lagres vil ikke bli utlevert til tredjepart. Det er mulig å stille inn nettleseren til å blokkere cookies. Dette kan du gjøre med informasjonskapsler fra oss, og vi krever ikke at du aksepterer cookies for bruk av våre hjemmesider.

Hvis du ikke godtar cookies, krysser du av i boksen nedenfor.

Dette nettstedet benytter etracker (www.etracker.com) for å samle inn og lagre anonyme data med henblikk på markedsføring og optimalisering. Data blir tilknyttet en anonym bruker-ID og lagret for å utarbeide brukerprofiler. Datakapslene anvendes kun til innsamling og lagring av anonyme data. Dataene brukes ikke til å identifisere brukeren av dette nettstedet og er ikke tilknyttet noen personlige data. Du kan når som helst nekte  innsamling og lagring av data. Betingelser

6. Immaterielle rettigheter til nettsiden

ista har alle rettigheter til nettstedets form og innhold, inkludert opphavsretten til bilder, tekst, lyd, programvare, varemerkerettigheter til logoer og lignende immaterielle rettigheter.

7. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Eventuelle tvister som oppstår som følge av bruk av nettstedet er underlagt dansk lov, og klager mottas utelukkende gjennom ista Denmark A / S hovedkvarter. Ved klager fra ista mot brukerne er deres bolig som er avgjørende for valg av sted, med mindre klage fra ista rettet mot fagfolk eller folk uten vanlig sted i Danmark eller personer hjemmehørende eller bosatt i utlandet, eller hvis deres bosted eller bosted på det tidspunktet klagen er ukjent. I alle disse tilfellene er Istas hovedkvarter anses å være riktig sted.

8. Endre vilkårene for bruk

ista forbeholder seg retten til når som helst å endre, fornye, eller på annen måte tilpasse disse vilkårene uten plikt til å informere brukerne. På nettstedet vil alltid siste versjon av vilkårene vil være tilgjengelig fra gyldighetsdato.