Slik leser du av din SPM-2-måler

(svært få igjen på det Norske markedet)

Dersom du har elektroniske varmemålere av typen SPM-2 leser du av forbruket ditt direkte på målerens display. Displayet skifter mellom to visninger: En lang visning på ca. 10 sek. som viser ditt aktuelle forbruk siden sist skjæringsdato, og en kort visning på ca. 5 sek. som viser ditt samlede forbruk på siste skjæringsdato. Slik kan du sammenligne forbruket ditt i år med forbruket i fjor.

Merk at forbruket oppgis i enheter og ikke i kroner/øre eller KWh.