Måletekniske bestemmelser

Måletekniske bestemmelser sikrer at måleinstrumenter som brukes til avregning oppfyller spesifiserte nøyaktighetskrav. Alle istas målere oppfyller kravene i Måleinstrumentdirektivet og/eller Norsk Standard.


Hva sier loven om ...

Hva sier loven om individuell måling av varmeforbruket?

Det er foreløpig ingen lov om måling av varme i Norge. EED (Energieffektiviseringsdirektivet) ble vedtatt i EU 2012 og var på høring i Norge i 2013. Man mener at EED også har EØS-relevans og at det dermed også vil bli innført i Norge om kort tid.

Det har allerede kommet krav om fjernavlesning av målere, disse kravene samsvarer med avlesningsfrekvens beskrevet i EED. Før man vurderer å installere system for individuell måling bør man stille som krav til leverandøren at de leverer et fremtidsrettet system som oppfyller forventede krav. Vår standardløsning oppfyller disse kravene og mer til i form av tilleggsløsninger som lekkasjeovervåkning.

Kontakt ista

Kontakt ista på salg@ista.no