Gjeldende lover og regler

På denne siden har vi samlet informasjon
om relevant lovgivning.

Måletekniske bestemmelser

Måletekniske bestemmelser sikrer at måleinstrumenter som brukes til avregning oppfyller spesifiserte nøyaktighetskrav. Alle istas målere oppfyller kravene i Måleinstrumentdirektivet og/eller Norsk Standard.


Hva sier loven om ...

Hva sier loven om individuell måling av varmeforbruket?

Det er foreløpig ingen lov om måling av varme i Norge. EED (Energieffektiviseringsdirektivet) ble vedtatt i EU 2012 og var på høring i Norge i 2013. Man mener at EED også har EØS-relevans og at det dermed også vil bli innført i Norge om kort tid.

Det har allerede kommet krav om fjernavlesning av målere, disse kravene samsvarer med avlesningsfrekvens beskrevet i EED. Før man vurderer å installere system for individuell måling bør man stille som krav til leverandøren at de leverer et fremtidsrettet system som oppfyller forventede krav. Vår standardløsning oppfyller disse kravene og mer til i form av tilleggsløsninger som lekkasjeovervåkning.

Kontakt ista

Kontakt ista på salg@ista.no