Vi gjør bygg bærekraftige.

Med all vår energi.

Om oss

Vi tilfører bygg bærekraftig verdi til nytte for eiendomsselskap og beboere. Måten vi gjør dette på er å håndtere data og optimalisere prosesser som gjør bygg mer miljøvennlige, tryggere og bedre å bo i.

Fordeler for eiere og beboere

Databaserte produkter og tjenester visualiserer den enkeltes energiforbruk på en god måte. Med god oversikt over hvor mye og når man bruker energi blir det enklere å redusere forbruket, noe som igjen reduserer kostnader og utslipp av skadelige klimagasser. På denne måten bidrar beboerne aktivt med å forbedre klimaet. I snitt reduseres forbruket i den enkelte husholdning med 20 %. Bare i Tyskland bidrar dette til at man unngår klimagassutslipp tilsvarende fire millioner tonn CO2.

Teknologi vinner

Våre løsninger er digitale og vår avanserte infrastruktur åpner for svært effektiv utveksling av data mellom ulike enheter. Med enkel og rask tilgang til data, uansett hvor langt unna et bygg man befinner seg, blir det enkelt å få god oversikt. Gode integrasjonsløsninger eliminerer tastefeil og datakvaliteten er høy. Vår infrastruktur som i utgangspunktet er beregnet på energimåling har vist seg å være svært effektiv også på andre enheter som for eksempel røykvarslere, temperatur og fuktighetsmålere. Noe som gir økt trygghet.

Et skritt foran

I dag er vi allerede i full gang med å tilpasse våre produkter til tingenes internett (IoT). I nær fremtid vil milliarder av ulike enheter snakke direkte med hverandre. Som en innovatør i bransjen arbeider vi systematisk for en tilpasning av eksisterende infrastruktur og utvikler denne så den er i stand til å håndtere morgendagens intelligente løsninger i bygg.

ONE ista

Vi er over 5.800 ansatte I 22 land. Sammen har vi et mål og ønske om å bli foretrukket partner innen digitalisering av bygg og smarte løsninger. Vi ønsker å utvikle våre løsninger sammen med våre 450.000 kunder og beboere i over 13 millioner leiligheter.

Tall og fakta

 • 5500
  ansatte
 • 0
  land
 • 0Mio. t CO2
  avoided emissions in Germany
 • 25999999
  connected devices
 • 59999925
  devices
 • 12999950
  millioner leiligheter

'We want to become
THE partner for digitisation and
smart solutions in buildings.'

ista Management

ista Norge

Espen Karlsholmen

Administrerende direktør

Espen Karlsholmen startet sin karriere i ista i 2002 og har lang erfaring innen måling og avregning av energi. I 2010 overtok han ansvaret som Country Manager. Espen Karlsholmen har hatt rollen som Styreformann i NSMA (Norwegian Sub Metering Association). Espen Karlsholmen overtok også ansvaret som Administrerende Direktør for selskapet Brunata Varmemåler Service AS i Bergen etter oppkjøp i 2016.

Felles verdier

Verdier representerer selve grunnlaget for en virksomhet. De gir uttrykk for kulturen, ånden og hvordan en virksomhet driver sin forretning. Både ovenfor kunder, interesenter og bedriftens egne medarbeidere. Vi i ista tror at desto mer vi engasjerer oss i våre felles verdier, desto bedre vil selskapet prestere. Derfor har vi identifisert fem felles verdier som vi setter høyt i selskapet.