Forbruksavregning med ista

Løsninger som synliggjør energiforbruket

Årlig avregning av varme og varmtvann i sameier og borettslag kan være en utfordrende oppgave. Vi i ista tilbyr kundetilpassede løsninger som gjør dette arbeidet enkelt og effektivt.

Fordelingsregnskap - du velger selv den løsningen som passer best

Frigjør tid – la ista ta hånd om regnskapet

Dersom man er flere brukere tilknyttet samme varmeanlegg, enten det er sentral- eller fjernvarme, bør kostnadene fordeles etter faktisk forbruk. Det samme gjelder dersom man har flere leiligheter tilknyttet samme varmtvannsbereder.

Denne fordelingen er det vi i ista som er eksperter på. Vi kan installere målere, fjernavlese målerdata og utarbeide komplett fordelingsregnskap.

Standardløsningen vi tilbyr er årlig avregning hvor beboerne betaler inn et månedlig akontobeløp som avregnes en gang i året eller kvartalsvis. Vi kan utarbeide forslag til størrelsen på akontobeløpet slik at man unngår store etterslep. Vi har også en løsning hvor beboerne faktureres direkte etter faktisk forbruk hver eneste måned. Dette er en løsning som gjør at sameiet eller borettslaget til enhver tid får dekket inn de totale energikostnadene.  

Lar du oss ta hånd om fordelingsregnskapet oppnår du følgende fordeler:

  • Profesjonell rådgivning om individuell måling, ved nybygg, ombygging og renovering
  • Nøyaktige måleravlesninger
  • Fjernavlesning, enten trådløst via radio eller kablet nettverk (M-Bus)
  • Høyteknologiske vann- og varmemålere, samtlige typegodkjent etter gjeldende regelverk
  • Komplett fordelingsgrunnlag, noe som letter din arbeidsdag betraktelig

Solid service hele veien

Med ista som partner er fordelingen av utgiftene i trygge hender. Vi bistår i valg av måleutstyr, installasjon, driftsettelse og daglig drift/avlesning. Du får et komplett fordelingsgrunnlag med spesifisert forbruk til hver beboer.

Spørsmål?

Ring vår support på telefon 22 88 59 00 eller send oss en e-post på support@ista.no

Kontakt ista

Kontakt ista på 22 88 59 00 eller salg@ista.no