Forbruksavregning med ista

Løsninger som synliggjør energiforbruket

Årlig avregning av varme og varmtvann i sameier og borettslag kan være en utfordrende oppgave. Vi i ista tilbyr kundetilpassede løsninger som gjør dette arbeidet enkelt og effektivt.

Fordelingsregnskap

Frigjør tid – la ista ta hånd om regnskapet

Dersom man er flere brukere tilknyttet samme varmeanlegg, enten det er sentral- eller fjernvarme, bør kostnadene fordeles etter faktisk forbruk. Det samme gjelder dersom man har flere leiligheter tilknyttet samme varmtvannsbereder.

Denne fordelingen er det vi i ista som er eksperter på. Vi kan installere målere, fjernavlese målerdata og utarbeide komplett fordelingsregnskap.

Lar du oss ta hånd om fordelingsregnskapet oppnår du følgende fordeler:

  • Profesjonell rådgivning om individuell måling, ved nybygg, ombygging og renovering
  • Nøyaktige måleravlesninger
  • Fjernavlesning, enten trådløst via radio eller kablet nettverk (M-Bus)
  • Høyteknologiske vann- og varmemålere, samtlige typegodkjent etter gjeldende regelverk
  • Komplett fordelingsgrunnlag, noe som letter din arbeidsdag betraktelig

Solid service hele veien

Med ista som partner er fordelingen av utgiftene i trygge hender. Vi bistår i valg av måleutstyr, installasjon, driftsettelse og daglig drift/avlesning. Du får et komplett fordelingsgrunnlag med spesifisert forbruk til hver beboer.

Spørsmål?

Ring vår support på telefon 22 88 59 00 eller send oss en e-post på support@ista.no

Slik blir varmeregningen til

Kontakt ista

Kontakt ista på 22 88 59 00 eller salg@ista.no