Fordelingsregnskap - rettferdig fordeling av energiforbruket

Med avregning etter faktisk forbruk reduseres energiforbruket med inntil 30 %

Dersom man er flere brukere tilknyttet samme varmeanlegg, enten det er sentral- eller fjernvarme, bør kostnadene fordeles etter faktisk forbruk. Det samme gjelder dersom man har flere leiligheter tilknyttet samme varmtvannsbereder.

Denne fordelingen er det vi i ista som er eksperter på. Vi kan installere målere, fjernavlese målerdata og utarbeide komplett fordelingsregnskap.

Standardløsningen vi tilbyr er årlig avregning hvor beboerne betaler inn et månedlig akontobeløp som avregnes en gang i året eller kvartalsvis. Vi kan også utarbeide forslag til størrelsen på akontobeløpet slik at man unngår store etterslep.  

Lar du oss ta hånd om fordelingsregnskapet oppnår du følgende fordeler:

  • Profesjonell rådgivning om individuell måling, ved nybygg, ombygging og renovering
  • Nøyaktige måleravlesninger
  • Fjernavlesning, enten trådløst via radio eller kablet nettverk (M-Bus)
  • Høyteknologiske vann- og varmemålere, samtlige typegodkjent etter gjeldende regelverk
  • Komplett fordelingsgrunnlag, noe som letter din arbeidsdag betraktelig
  • Reduksjon i det totale energiforbruket på inntil 30 % som følge av økt bevissthet rundt forbruk
  • Ca. 20 % av leilighetene i et sameie eller borettslag bruker 50 % av energien - det store flertallet er tjent med avregning etter forbruk

Solid service hele veien

Med ista som partner er fordelingen av utgiftene i trygge hender.

Med over 100 års erfaring innen måling og innsamling av data bistår vi deg i valg av måleutstyr, installasjon, driftsettelse og daglig drift/avlesning. Du får et komplett fordelingsgrunnlag med spesifisert forbruk til hver beboer.

Spørsmål?

Ring vår support på telefon 22 88 59 00 eller send oss en e-post på support@ista.no

Slik blir varmeregningen til

Kontakt ista

Kontakt ista på salg@ista.no