Slik leser du av din doprimo® III radio

doprimo® III radio er en elektronisk varmefordelingsmåler. Måleren er utstyrt med et display som automatisk skifter mellom 4 visninger. Du har derfor mulighet til å løpende følge med på forbruket ditt.

2 Tellerstand siden montering av måleren
A Tellerstand pr. siste skjæringsdato
B Tellerstand pr. forrige skjæringsdato
C Neste skjæringsdato

Du kan regne ut forbruket ditt siden siste skjæringsdato ved å trekke tellerstanden på seneste skjæringsdato (visning A) fra den aktuelle tellerstand (visning 2) og gange resultatet med den aktuelle målers målerfaktor. Slik finner du det faktiske antall enheter som du vil bli avregnet for. Målerfaktoren for måleren fremgår av ditt siste varmeoppgjør fra ista.

Målerfaktor: Målerne teller likt, uansett hvilken radiator de er plassert på. Alle radiatorer har imidlertid ikke samme størrelse og leverer ikke samme mengde varme. Målerfaktoren er derfor en korreksjonsfaktor som tar høyde for radiatorens størrelse, varmeavgivelse, plassering samt evt. reduksjon for termisk ytterst beliggenhet.

Skulle det oppstå en feil i måleren, vil displayet vise en ”P”. I så fall skal du kontakte din eiendomsadministrator.

Merk at tellerstanden oppgis i enheter og ikke i kroner/øre eller KWh.