Les siste utgave av istaNytt

Rettferdig fordeling av energikostnader har vært vårt hovedfokus siden vi i 1952 etablerte oss i Oslo. I vår bransje har det de siste årene vært en fantastisk utvikling på teknologisiden. Vi har tilpasset oss endrede kundebehov og lansert en rekke produkter som ikke bare reduserer energiforbruket, men også løsninger som bidrar til sunnere inneklima og sikkerhet.

I denne utgaven av istaNytt kan du blant annet lese om vår nye T-Logger og fordelene man oppnår med å måle temperaturer. Du kan også lese om viktigheten av å redusere forbruk av kaldtvann og prosessene som må til for at du skal få vann i verdensklasse hjemme hos deg selv. Vi skriver også litt om Energieffektiviseringsdirektivet som nå vurderes innført i Norge gjennom EØSavtalen. Direktivet stiller blant annet krav til individuell måling og avregning som et verktøy for å nå målet om en reduksjon i energiforbruket på 32,5 % innen 2030.

Les dette og meget mere i denne utgaven av istaNytt. God leselyst!