Muligheter for iderike personligheter

ista er en attraktiv arbeidsplass hvis du er av typen som liker å involvere deg, har ideer, ser forandring som en mulighet og har lyst til å møte andre mennesker. Trives du med å levere topp resultater og også bli målt på resultater, har lyst til å utvikle deg og implementere innovative prosesser i samarbeid med dyktige kolleger - slutt deg til oss!

Individuell karriere møter teamwork

Hos ista kan du følge drømmen om å skape en karriere og samtidig være en del av et sterkt team. Vi tror at utvikling og implementering av ideer, konsepter og prosesser i samarbeid med andre er inspirerende og motiverende. La den kreative energien gi deg et boost!

Felles verdier

FREMMER SELVSTENDIGHET

Min forpliktelse:

Jeg tar aktivt ansvar, løser mine oppgaver selvstendig og griper en hver mulighet til utvikling. På denne måten styrker jeg både meg selv som person og min kompetanse.

Vår suksess:

Vi delegerer ansvar på alle plan i bedriften. Ved å gjøre dette viser vi tillit til våre ansatte og deres evner.

HANDLER ANSVARLIG

Min forpliktelse:

Jeg er oppmerksom på konsekvensene av mine beslutninger og handler ansvarlig. Ved å gjøre dette gir jeg et viktig bidrag som jeg er stolt av.

Vår suksess:

Vi tar hensyn til økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige interesser. Vi er oppmerksomme på den enkelte medarbeiders ressurser.
SKAPER TILLIT

Min forpliktelse:

Jeg skaper en tillitsfiull kultur ved å behandle andre med respekt, være åpen og anerkjenne mine kolleger for deres positive egenskaper og kvalifikasjoner.

Vår suksess:

Vi kommunsierer åpent og ærlig. Vi berømmer gode ideer og prestasjoner. Vi håndterer kritikk konstruktivt og med respekt.
BYGGER PARTNERSKAP

Min forpliktelse:

Jeg tar hensyn til mine kollegers og kunders interesser for å etablere verdifulle relasjoner. På denne måten bidrar jeg til å skape en samarbeidende atmosfære.

Vår suksess:

Vi utvikler bærekraftige og langvarige relasjoner til våre interne og eksterne samarbeidspartnere. Vi tilstreber gjensidig nytte.
KEEPING COMMITMENTS

MY commitment:
I am accountable for my objectives and achieve them pro-actively with dedication. My achievements motivate me.

OUR success:
We stick to promises and consequently pursue our goals. We embrace challenges to ensure our company’s success.