ista som arbeidsgiver

Verdier representerer selve grunnlaget for en virksomhet. De gir uttrykk for kulturen, ånden og hvordan en virksomhet driver sin forretning. Både ovenfor kunder, interesenter og bedriftens egne medarbeidere. Vi i ista tror at desto mer vi engasjerer oss i våre felles verdier, desto bedre vil selskapet prestere.

Muligheter for iderike personligheter

ista er en attraktiv arbeidsplass hvis du er av typen som liker å involvere deg, har ideer, ser forandring som en mulighet og har lyst til å møte andre mennesker. Trives du med å levere topp resultater og også bli målt på resultater, har lyst til å utvikle deg og implementere innovative prosesser i samarbeid med dyktige kolleger - slutt deg til oss!

Individuell karriere møter teamwork

Hos ista kan du følge drømmen om å skape en karriere og samtidig være en del av et sterkt team. Vi tror at utvikling og implementering av ideer, konsepter og prosesser i samarbeid med andre er inspirerende og motiverende. La den kreative energien gi deg et boost!

Felles verdier

FREMMER SELVSTENDIGHET

Min forpliktelse:

Jeg tar aktivt ansvar, løser mine oppgaver selvstendig og griper en hver mulighet til utvikling. På denne måten styrker jeg både meg selv som person og min kompetanse.

Vår suksess:

Vi delegerer ansvar på alle plan i bedriften. Ved å gjøre dette viser vi tillit til våre ansatte og deres evner.

HANDLER ANSVARLIG

Min forpliktelse:

Jeg er oppmerksom på konsekvensene av mine beslutninger og handler ansvarlig. Ved å gjøre dette gir jeg et viktig bidrag som jeg er stolt av.

Vår suksess:

Vi tar hensyn til økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige interesser. Vi er oppmerksomme på den enkelte medarbeiders ressurser.
SKAPER TILLIT

Min forpliktelse:

Jeg skaper en tillitsfiull kultur ved å behandle andre med respekt, være åpen og anerkjenne mine kolleger for deres positive egenskaper og kvalifikasjoner.

Vår suksess:

Vi kommunsierer åpent og ærlig. Vi berømmer gode ideer og prestasjoner. Vi håndterer kritikk konstruktivt og med respekt.
BYGGER PARTNERSKAP

Min forpliktelse:

Jeg tar hensyn til mine kollegers og kunders interesser for å etablere verdifulle relasjoner. På denne måten bidrar jeg til å skape en samarbeidende atmosfære.

Vår suksess:

Vi utvikler bærekraftige og langvarige relasjoner til våre interne og eksterne samarbeidspartnere. Vi tilstreber gjensidig nytte.
KEEPING COMMITMENTS

MY commitment:
I am accountable for my objectives and achieve them pro-actively with dedication. My achievements motivate me.

OUR success:
We stick to promises and consequently pursue our goals. We embrace challenges to ensure our company’s success.

Hva ligger til grunn for alt dette?

Hvordan skal vi forplikter oss i forhold til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å sikre fremtidig suksess?

Svaret finner vi i våre felles verdier og vår misjon, visjon og strategi.

Les om