Få hjelp til en løsning tilpasset dine behov

Der er mange målere å velge mellom. Har du valgt ista som partner sørger vi for at:

  • Du får en skreddersydd løsning som sikrer at den enkeltes forbruk beregnes på korrekt grunnlag
  • Målesystemet er korrekt dimensjonert i henhold til regelverket
  • Alle målere er typegodkjent
  • Alt fungerer før vi kjører igjen

Overblikk skaper sikkerhet

Sammen danner vi oss først et overblikk over hva det er behov for. Alle løsninger som ista utvikler er ganske enkelt basert på individuell beregning og fordeling. Den samlede løsningen blir derfor ikke bare rettferdig - erfaringer viser også at når forbruket måles er det penger å spare for hele eiendommen. Vi har over 120 års erfaring med måling og avregning og vi vet at et sameie eller borettslag som går fra fordeling etter brøk eller areal reduserer de totale energikostnadene med ca. 25 % ved å fordele kostnadene etter faktisk forbruk. Bra for den enkeltes økonomi og veldig bra for miljøet. 

Ved montering av målerne registrerer vi alle opplysninger om hver enkelt radiator. Slik sikrer vi at målingen av forbruket tar utgangspunkt i de faktiske forholdene for eiendommen. Det er din sikkerhet for at systemet virker som det skal og for at regnskapet blir utarbeidet på riktig grunnlag. Vi overvåker målerparken kontinuerlig slik at vi raskt kan rette opp i eventuelle avvik. 

Informasjon til beboerne

Uansett hvilken målertype som er valgt deler vi ut et informasjonsskriv til alle beboerne i forbindelse med installeringen. Skrivet inneholder informasjon om selve avlesningen, om hvordan man leser og forstår de enkelte avregningene og hva man kan gjøre for å redusere forbruket. Informasjonen vi utarbeider er skreddersydd det enkelte anlegg og type system som er installert. Årlig stiller representanter fra ista på en rekke beboermøter og generalforsamlinger for å gi gode tips og råd til energisparing. 

Kontakt ista

Kontakt ista på salg@ista.no