ista som arbeidsplass

The world runs on energy.
We manage it.

ista tilbyr bærekraftige løsninger til bevaring av knappe ressurser. Ista avleser varme, energi og vann og utarbeider fordelingsregnskap for bolig og næringseiendom.

Tjenestene vi tibyr er designet utelukkende med tanke på å øke energieffektiviteten i bygninger og bidrar daglig til at energiforbruket holdes på et kontrollert nivå. Vi er stolte av å aktivt bidra til fremtidens miljø.

ista som arbeidsgiver

istas styrke er vår posisjon som internasjonal markedsleder. Mer enn 5 000 medarbeidere i 24 land får oppfylt sine personlige karrieremål hos ista - hver eneste dag.

Selskapskultur

Verdier representerer selve grunnlaget for en virksomhet. De gir uttrykk for kulturen, ånden og hvordan en virksomhet driver sin forretning.
Både ovenfor kunder, interesenter og bedriftens egne medarbeidere.

Karrieremuligheter

Hos ista ser vi på arbeid som en spennende utfordring. Vi utvikler og igangsetter innovative konsepter, leder mennesker og inspirerer
gjennom ideer, noe vi mener gjør det mulig for oss å trekke i samme retning.

Jobbtilbud

Vi er glade for at du er interessert i en yrkeskarriere hos ista.
Nedenfor kan du lese om og søke ledige stillinger.

Kontakt

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.