Slik leser du av måleren din

Klikk på den målertype du har på radiatoren din og
se hvordan du leser av måleren.