Slik leser du av din CL-8-måler

(svært få/ingen igjen på det Norske markedet)

Denne CL-8 fordampningsmåleren inneholder to væskerør. Væskerøret til høyre viser ditt aktuelle forbruk. Det forseglede røret til venstre kan du bruke til å kontrollere at måleren er korrekt avlest. Væsken i rørene er kjemisk ren og farven skiftes fra år til år. Du kan med fordel bruke en lommelykt når du leser av måleren. Det gjør det lettere å se væsken. Ved avlesning skal du holde øynene rett ved siden av væskens overflate for at avlesningen skal bli korrekt. Les deretter av forbruket på skalaen utenfor væskens overflate. Avlesningen registreres i hele og halve enheter.

Merk at forbruket oppgis i enheter og ikke i kroner/øre eller KWh.