Slik leser du av din SPM-1-måler

(svært få igjen på det Norske markedet)

Dersom du har elektroniske varmemålere av typen SPM-1 leser du av forbruket ditt direkte på målerens display. Måleren nullstilles ved årsavlesning. Det er derfor en god idé å ta vare på måleravlesningene hvis du vil sammenligne forbruket fra år til år.

Merk at forbruket oppgis i enheter og ikke i kroner/øre.