Slik leser du av din doprimo® II-måler

(svært få igjen på det Norske markedet)

doprimo® II er en elektronisk varmefordelingsmåler som nullstilles på skjæringsdatoen. Måleren er utstyrt med et display som i utgangspunktet er avslått. Ved et lett trykk på sensoren nederst på målerens frontplate, aktiveres måleren, og det vises først en test i displayet. Deretter kan du trykke deg frem til følgende informasjon:

  1. Aktuelt forbruk i år, samt forbruket primo samme måned forrige år.
  2. Samlet forbruk i fjor, samt skjæringsdato og kontrollsiffer.
  3. Samlet forbruk året før, samt skjæringsdato og kontrollsiffer.
  4. Skjæringsdato
  5. Dags dato
  6. Informasjonsvisning

Du kan regne ut forbruket ditt siden siste skjæringsdato ved å gange forbruket i visning 1 med den aktuelle målers målerfaktor. Slik finner du det faktiske antall enheter som du vil bli avregnet for. Målerfaktoren for måleren fremgår av ditt siste varmeoppgjør fra ista.

Målerfaktor: Målerne teller likt, uansett hvilken radiator de er plassert på. Alle radiatorer har imidlertid ikke samme størrelse og leverer ikke samme mengde varme. Målerfaktoren er derfor en korreksjonsfaktor som tar høyde for radiatorens størrelse, varmeavgivelse, plassering samt evt. reduksjon for termisk ytterst beliggenhet.

Skulle det oppstå en feil i måleren, vil displayet vise en ”P” i felt nr. 6. I så fall skal du kontakte din eiendomsadministrator.

Merk at tellerstanden oppgis i enheter og ikke i kroner/øre eller KWh.