Slik leser du av en doprimo® I-måler

(svært få/ingen igjen på det Norske markedet)

doprimo® I er en elektronisk varmefordelingsmåler. Måleren er utstyrt med et display som i utgangspunktet viser tellerstanden siden måleren ble installert. Ved å trykke på vippeknappen nederst på måleren, kan du få mer informasjon. Trykker du lett én gang, vises det først en test i displayet. Deretter fremkommer 2 visninger:

  1. Tellerstanden på siste skjæringsdato
  2. Skjæringsdatoen

Du kan regne ut forbruket ditt siden siste skjæringsdato ved å trekke tellerstanden på siste skjæringsdato (visning 1) fra den aktuelle tellerstand på måleren og gange med den aktuelle målers målerfaktor. Slik finner du det faktiske antall enheter som du vil bli avregnet for. Målerfaktoren for måleren fremgår av ditt siste varmeoppgjør fra ista.

Målerfaktor: Målerne teller likt, uansett hvilken radiator de er plassert på. Alle radiatorer har imidlertid ikke samme størrelse og leverer ikke samme mengde varme. Målerfaktoren er derfor en korreksjonsfaktor som tar høyde for radiatorens størrelse, varmeavgivelse, plassering samt evt. reduksjon for termisk ytterst beliggenhet.

Merk at tellerstanden oppgis i enheter og ikke i kroner/øre eller KWh.