Lekkasjekontroll

Få beskjed om lekkasjer og spar penger

  • Få beskjed om kritiske lekkasjer på e-post eller SMS
  • Reduser vannsvinn og beskytt miljøet
  • Spar beboere for dyre etterregninger
  • Se oversikt over alle lekkasjer på istaonline.no

Overvåker vannforbruket døgnet rundt

En dryppende vannkran eller et toalett som står og renner, kan lett bli en dyr fornøyelse for eiendommens beboere.

Med istas lekkasjekontroll er det mulig å reagere på lekkasjer. Eiendommens vannforbruk fjernovervåkes via en trådløs radiomodul som registrerer om det brukes vann på tidspunkter der det ikke burde være forbruk, eller hvis forbruket overstiger en selvvalgt forbruksgrense.

Lekkasjekontroll kan tilkoples alle istas nyere vannmålere. Dersom det ikke er installert vannmålere for det enkelte leieforhold, kan lekkasjekontrollen installeres på eiendommens stigeledning.

Lekkasjeoversikt og varsling på e-post og SMS

En kan følge med på lekkasjer på istaonline.no hvor det også kan settes alarmer med selvvalgte forbruksgrenser som sendes automatisk til f.eks. eiendommens vaktmester eller administrator på e-post eller SMS, slik at en kan gjennomføre tiltak for å redusere vannsvinn.

Forbruksanalyse

Hvordan brukes vannet på eiendommen?

  • Få overblikk over eiendommens vannforbruk på istaonline.no
  • Opprett skreddersydde alarmer og følg med på forbruket i utvalgte boliger
  • Unngå overforbruk og vannlekkasjer og skån miljøet
  • Spar beboerne for dyre etterregninger

Et stort vannforbruk kan være uttrykk for at det bor mange mennesker i en bolig, men det kan også i verste fall bety at det er en lekkasje. Det kan fort bli dyrt for både beboere og miljøet. Med ista’s forbruksanalyse får du lett oversikt over hvordan vannforbruket i boligen er fordelt.

Følg og analyser vannforbruket på istaonline.no

Eiendommens vannforbruk overvåkes ved hjelp av en trådløs radiomodul som registrerer forbruket hvert 20. minutt døgnet rundt. Denne kan koples til alle istas nyere vannmålere.

Verdiene kan leses av på istaonline.no. Her kan du se diagrammer over vannforbruket i de enkelte boligene. Det gjør det enkelt å vurdere om forbruket er realistisk – om det er innenfor det som er normalt i forhold til antall beboere – eller om det kan ha oppstått en lekkasje.

Still inn dine egne alarmer

Dersom du ønsker at en bolig skal overvåkes i en periode, er det mulig å opprette forbruksalarmer på istaonline.no. Alarmene kan opprettes med systemets standardverdier eller skreddersys med egne verdier og sendes på e-post eller SMS til f.eks. vaktmester, driftssjef eller forretningsfører.

Kontakt ista

Kontakt ista på salg@ista.no