Slik leser du av din exemper®-måler

Denne fordampningsmåleren inneholder to væskerør. Væskerøret til høyre viser ditt aktuelle forbruk. Det forseglede røret til venstre kan du bruke til å kontrollere at måleren er korrekt avlest. Væsken i rørene er kjemisk ren og farven skiftes fra år til år.

Dersom du har fordampningsmålere av typen exemper® kan du med fordel bruke en lommelykt når du leser av måleren. Holder du lommelykten under måleren og lyser loddrett opp i væskerøret, blir væskeoverflaten lysende og dermed lettere å lese av. Ved avlesning skal du holde øynene rett ved siden av væskens overflate for at avlesningen skal bli korrekt. Les deretter av forbruket på skalaen utenfor væskens overflate.

Merk at forbruket oppgis i enheter og ikke i kroner/øre eller KWh.