Koncentrator danych LC 250

Służy do regulacji napięcia potrzebnego do pracy urządzeń oraz kontroluje transfer danych pomiędzy urządzeniami odczytowymi a oprogramowaniem M-Bus VIEW. Zapewnia to bezpieczny i łatwy odczyt urządzeń wchodzących w skład sieci M-Bus.