pulsonic® II mbus

Jest urządzeniem umożliwiającym podłączenie do systemu M-Bus liczników energii elektrycznej, gazomierzy i wodomierzy nieposiadających własnego interfejsu M-Bus. Zadaniem modułu jest rejestracja i zapisywanie wartości zużycia w wybranym dniu rozliczeniowym. Parametryzacja modułu odbywa się poprzez łącze optyczne. Zapisywane są w nim wartości końcowe z ostatnich 12 miesięcy oraz wartości z dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych.

Więcej