Algemene Voorwaarden istaDES

Op alle producten en diensten van istaDES zijn de Algemene Voorwaarden van ista Nederland van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24210773.

Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden (Maart 2015)