Radiomodule voor de elektrameter

Met de radiomodule pulsonic kan ook de elektrameter in het symphonic sensor net systeem worden geïntegreerd en door ista worden uitgelezen.