Contenthub Cover

-

Jörg Plönissen: Mooie uitdagingen in 2024!

Onderwerpen: Innovatie, Digitalisering, Organisatie, Duurzaamheid

Een heel gezond en gelukkig nieuwjaar! Dat wens ik u namens ons hele team van harte toe. 2024 is ook een jaar waarin wij zullen werken aan mooie uitdagingen waarmee wij u en uw bewoners nog meer gemak kunnen bieden.

Het jaar 2023 ligt achter ons, het nieuwe jaar 2024 is net begonnen. Wat mij betreft het moment om een beetje terug alsook vooruit te kijken. 

Met de cyber aanval van 2022 nog vers in het geheugen, heeft ista ook in 2023 veel tijd en geld geïnvesteerd in de verdere optimalisatie van haar internationale IT-infrastructuur en databeveiliging. In alle 20 landen waar ista actief is, zijn adequate maatregelen getroffen zodat de gegevens van onze klanten nog veiliger zijn. Ook in 2024 zullen wij weer maatregelen treffen om de databeveiliging verder te optimaliseren en ons oplossingsportfolio verder te integreren. Een behoorlijke belasting voor onze IT-organisatie, maar de enige juiste keuze. Optimale IT-security is een absolute must als je in de huidige tijd met (persoons)gegevens van derden werkt. Onze focus in 2024 zal dan ook in sterke mate gericht zijn op de realisatie van geautomatiseerde gegevensuitwisseling met de ERP systemen van onze klanten. Wij merken dat deze vraag echt toe neemt en ik verwacht dat nu ook de leveranciers van ERP systemen hierin willen investeren. Ook ons beheerders portaal zal een stevige update krijgen.

Hoge energieprijzen en de TTB

In de afgelopen twee jaar zorgden aanwakkerende inflatie en exploderende energieprijzen voor toenemende druk op het “huishoudpotje” van de Nederlandse gezinnen. De overheid startte september 2022 met het formuleren van specifieke regelgeving om de exploderende energieprijs een halt toe te roepen. Voor de individuele energieaansluitingen werd dit door invoering van het energieplafond al snel gerealiseerd. Voor bewoners in gebouwen met blokverwarming werd in samenwerking met meerdere brancheorganisaties, waaronder de NL.V.V.E. voor de verrekenbedrijven, de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) in het leven geroepen. Door de aanvankelijk zeer strikte voorwaarden heeft de totstandkoming van de regeling bijna 1 jaar geduurd. Doordat de totstandkoming zo lang heeft geduurd, werd ook de uitbetaling vertraagd en hebben vele bewoners toch een ernstig hoge energierekening ontvangen. Met name in de sociale sector zorgde en zorgt dit voor enorme onrust. Deze onrust was onlangs voor kijkcijferkanon RADAR een uitgelezen kans om weer eens een uitzending aan collectieve warmtesystemen te wijden. Men liet zelfs een consultant de warmtekostenverdelers als “gedoogmetertjes” benoemen, terwijl deze NEN genormeerd zijn en er in Europa een kleine 50 miljoen van dit soort meters actief zijn. Gelukkig zijn de corporaties, de VvE Beheerders alsook de kostenverdeelbedrijven drukdoende met de uitvoering van de TTB en zullen, naar wij nu vaststellen, veel bewoners stevig gecompenseerd worden voor hun stookkosten van afgelopen jaar. Dus dat komt wel goed.

Overigens zien wij, ondanks de hoge energieprijzen, in bijvoorbeeld Duitsland dat er niet minder wordt gestookt. Als je rekening zou houden met vergelijkbare weersomstandigheden, dan is het verbruik in 2023 zelfs met ongeveer 12% toegenomen. Transparantie in verbruik alsook in CO2 besparing voor gebruikers van energie wordt vanuit de Overheid gestimuleerd met behulp van de Warmtewet, de Nederlandse versie van de European Energy Directive (EED). Onze monitoring-app “mijn.ista” geeft inzage in het eigen verbruik ten opzichte van twee eerdere stookseizoenen en zeer binnenkort zijn ook maandverbruiken beschikbaar.

istaDES voor het optimaal functioneren van collectieve installaties

Het optimaal laten renderen van collectieve installaties is uiteraard van doorslaggevend belang, dit is immers de basis. Ook hier ondersteunen wij onze klanten actief met ons istaDES concept, waarbij wij het technisch functioneren van de energievoorziening van een gebouw alsook het rendement van bijbehorende installaties in kaart brengen. Op basis daarvan adviseren wij ten aanzien van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, sturen bij qua MJOP (meerjarenonderhoudsplan) en kunnen wij zelfs in overleg met de klant en samenwerking met andere partijen verduurzamingsvoorstellen uitwerken. Na een aantal jaren ervaring opgedaan te hebben en ons concept beter op de markt te hebben aangesloten, hebben wij nu een volwassen propositie die wij voor een twintigtal klanten invulling geven. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u contact opnemen met Marten van Schie via 010 2455700. Wij komen graag naar u toe voor nadere kennismaking en verdere uitleg.

Wat staat ons te wachten in 2024?

De schrijnende ellende in de oorlogsgebieden Oekraïne en Gazastrook zal niet zomaar voorbij zijn. Te veel partijen zijn direct als leverancier van oorlogsmaterieel dan wel uit wereldpolitiek oogpunt belanghebbende of zien redenen om indirecte beïnvloeding te moeten uitoefenen zoals de Houthi-beweging die allerlei schepen in de Rode Zee aanvalt. Hierdoor zouden de logistieke kosten alsook levertijden weer drastisch kunnen toenemen, waardoor de inflatie weer wordt aangewakkerd. Vooralsnog echter lijkt het erop dat de inflatie afneemt, de verhoogde rentetarieven weer iets zakken en ook de hypotheekrente weer daalt. Dit zal wellicht leiden tot toename van de dringend noodzakelijke realisatie van nieuwbouwwoningen, maar dat effect zal niet voor 2025/2026 voelbaar zijn.

Iets minder is ook goed (genoeg)

Velen van ons zijn opgegroeid met de opmerking van de lokale slager; “Mevrouw/mijnheer, mag het ietsje meer zijn?”. Met alle uitdagingen die voor ons liggen geloof ik niet dat wij in staat blijken om op korte termijn weer te pieken. Het lijkt er nu eerder op dat de consument moet wennen aan “iets minder is ook goed”, in ieder geval nog steeds goed genoeg. De enorme druk van het alsmaar moeten pieken trekt een stevige wissel op onze dertigers. 

Wat mij betreft wordt 2024 een jaar waarin wij meer met elkaar in gesprek gaan om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Afstemmen waar investeringen maximaal rendement kunnen opleveren, hoe wij elkaar kunnen versterken en vooral ook hoe wij er met elkaar voor gaan zorgen dat de sociale sector weer tot rust komt en de bewoners in die sector zich weer veiliger gaan voelen. Van de sector, voor de sector.

ista werkt bijna 70 jaar intensief samen met haar klanten. En daar zijn wij niet alleen trots op, we zijn met name dankbaar voor het vertrouwen dat wij in al die jaren van onze klanten hebben mogen ontvangen.

Dank daarvoor en op naar een uitdagend en veelbelovend 2024!


Vriendelijke groet,

Jörg Plönissen

 

Onze aanbevelingen:

Teaser Image
Innovatie

We maken ideeën mogelijk

Met al onze energie.

Lees meer

Deel dit artikel

Ga dieper in op dit onderwerp
Alle onderwerpen