Mogelijkheden en gemak

Dagstanden
De centrale dataverzamelaar, memonic radio, zendt wekelijks de dagstanden, middels het AMM (Automated Meter Management) systeem, naar onze centrale database. Hierdoor beschikken wij continu over de dagstanden per meter. Deze standen gebruiken wij bij bewonerswisselingen en raadplegen wij bij vragen van u of uw bewoners. Daarnaast kunnen uw bewoners via monitoring en de ista app wekelijks inzicht krijgen in hun verbruik, waardoor energie besparen nog gemakkelijker wordt. 

Verhuizing
Wanneer een bewoner tijdens de afrekenperiode verhuist, dan is het niet langer nodig een tussentijdse registratie uit te laten voeren. Wij verwerken voor u de stand van de exacte verhuisdatum voor zowel de afrekening van de vertrekkende als die van de nieuwe bewoner. Eenvoudig, nauwkeurig én gemak voor u en uw bewoners.

Continue controle
Desgewenst voeren wij wekelijks vanuit ons kantoor functiecontrole uit op de meters. Eventuele uitval van meters kan hierdoor worden gesignaleerd, waardoor actie tot reparatie of vervanging mogelijk is. Een betrouwbare meting en kostenverdeling zijn hiermee gegarandeerd.

Programmeren op afstand
Voor montage is de door u gewenste afrekenperiode reeds in de meter geprogrammeerd. De meters zijn echter ook op afstand te modificeren. Denkt u bijvoorbeeld aan het herprogrammeren van de meters, indien u een andere afrekenperiode wenst.  

Voor transparante warmtekostenafrekening

De doprimo radio is een intelligent meetsysteem, dat betrouwbaar het warmteverbruik per radiator registreert. Deze duurzame meter is bijzonder gebruiksvriendelijk en kan op afstand worden uitgelezen. Voor het registreren van de meterstanden hoeft er geen meteropnemer langs te komen en de actuele exacte meterstanden zijn altijd beschikbaar!

Er is duidelijkheid bij bewonerswisselingen; altijd worden de juiste meterstanden verwerkt. Ook kan de doprimo radio vooraf met de door u gewenste afrekenperiode worden geprogrammeerd. De nauwkeurige verbruiksafhankelijke afrekening ontvangt u per bewoner van ons, transparant en inzichtelijk. De keuze voor de doprimo radio is snel gemaakt.

Bekijk hier de montage van de doprimo radio

Meer informatie over de doprimo

Transparantie in energieverbruik

De doprimo radio maakt volledige transparantie in het warmteverbruik mogelijk. Zo kan de beheerder het verbruik in complexen inzien en vergelijken. Ook bewoners hebben wekelijks inzicht in hun verbruik en kunnen dit onder meer vergelijken met hun eigen historisch verbruik of met het gemiddelde verbruik in het wooncomplex. Dit inzicht maakt bewoners bewust van hun verbruiksgedrag, zodat zij dit desgewenst kunnen aanpassen. En bewoners komen bij de afrekening niet meer voor verrassingen te staan!   

De voordelen van doprimo radio
  • Tweepuntsmeting, waardoor zeer nauwkeurige meting en hoge kwaliteit van de afrekening.
  • Bidirectioneel meetsysteem, waardoor 100% exacte registratie.
  • Geen bezoek aan woningen of het wooncomplex nodig voor meterstandenregistratie. Hierdoor is de privacy van bewoners gewaarborgd.
  • Beschikking over dagstanden, waardoor o.a. verwerking van exact meterstanden bij verhuizing. 
  • Wekelijkse functiecontrole van het meetsysteem mogelijk, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare afrekening.
  • Actueel en vorig verbruik afwisselend zichtbaar op de meter, waardoor optimaal gebruiksgemak voor bewoners.
  • Programmering op afstand mogelijk, waardoor hoge flexibiliteit.
  • Elegant design, waardoor deze warmtekostenverdeler op iedere radiator past.
Verbruiksmeting bij convectoren en design radiatoren

Zijn in de woningen convectoren of design radiatoren aanwezig, dan kan de afgenomen warmte ook met de doprimo worden gemeten. Dit gebeurt met een zgh. afstandsvoeler die op de convector / de design radiator wordt gemonteerd. De doprimo met de ruimte temperatuurvoeler wordt in de nabije omgeving van het warmte element geplaatst. Op die manier worden zowel de temperatuur van het warmte element als de omgevingstemperatuur gemeten, waardoor een correcte verbruiksmeting plaatsvindt.

In de compacte versie van de doprimo zitten zowel een voeler die de radiator temperatuur meet als een voeler die de ruimtetemperatuur meet.
Voor verbruiksmeting bij convectoren en design radiatoren heeft de doprimo dus alleen een voeler die de ruimtetemperatuur meet en een aparte afstandsvoeler.  

 

Temperatuurbereik

Het temperatuurbereik van de warmtekostenverdeler ligt tussen

  • 35° en 90° (compact versie)
  • 35° en 110° (met afstandsvoeler)