Forklaring til varmeregningen

og hvordan den er utarbeidet

Varmeregningen er resultatet av de totale fyringskostnadene vektet mot de avleste verdiene i din leilighet.

Dersom du betaler et månedlig a-konto beløp sammen med husleien eller fellesutgiftene er dette beløpet trukket fra på regningen og du får enten penger igjen eller må betale en restanse. På samme måte som man får penger tilbake eller får restskatt når skatteoppgjøret er ferdig.