Kjære ista kunder,

Tidligere i år var ista utsatt for eksternt cyberangrep. Som et umiddelbar tiltak og for å forhindre skade på IT-infrastrukturen vår, ble alle potensielt berørte IT-systemer i selskapet blitt tatt offline. Som et resultat var en del av våre tjenester utilgjengelig for deg som kunde. Vi beklager ulempene dette eventuelt medførte for deg og ber om forståelse for dette. 

Et spesialistteam bestående av interne og eksterne eksperter gjennomførte en grundig undersøkelse av hendelsen og sikkerhetsnivået som ble ansett av eksterne spesialister som tilfredsstillende før angrepet er nå skjerpet ytterligere for å unngå at dette skjer i fremtiden. 

Vi har full oversikt over hvilke data som ble berørt og vet med sikkerhet at informasjon som berører kunder i det norske markedet ikke ble berørt. Alle avlesnings- og regnskapssystemer har vært trygge og ingen målerdata mangler eller er manipulert på noen måte. 

All aktuell informasjon om nåværende status for etterforskningen og svar på de viktigste spørsmålene finner du her på nettsiden vår, som vi oppdaterer fortløpende, så snart ny informasjon dukker opp: www.ista.com/no/updates/.