Tast selv udgifts- og acontooplysninger

Tast selv udgifts- og acontooplysninger

Hurtigere regnskaber og bedre datakvalitet

Nu kan du selv indberette udgifts- og acontooplysninger til Varmekontrol. Det er nemt og hurtigt – alt du skal gøre er at sende dine oplysninger til os via tast selv-formularen, som findes under menupunktet ”indberetning” på www.istaonline.dk.

Bedre datakvalitet og hurtigere regnskaber

Fordi du selv indtaster dine oplysninger, er der færre manuelle processer i indberetningen. Det giver bedre datakvalitet og betyder, at vi kan levere dine regnskaber hurtigere til dig.

Sådan kommer du i gang

Du finder tast selv-formularen på www.istaonline.dk under menupunktet ”indberetning”. Dit brugernavn og password fremgår øverst på alle Varmekontrols udgiftsskemaer og acontolister.

Er du allerede på ista online, kan du benytte dit eksisterende login.