Nyheder fra Varmekontrol

Her kan du læse aktuelle og tidligere nyheder fra Varmekontrol.

Himmerland Boligforening er i front med digitalisering

Himmerland Boligforening er de første i Danmark med ADE (Automatic Data Exchange). Det har ifølge Rikke Holmsgaard, der sidder med ADE i virksomheden, været super spændende at være med til at udvikle det, og hun er meget positiv omkring systemets fordele.

Følg temperaturen i boligen

En ny feature i ista online er visninger for istas temperaturmålere. Visningerne giver et nøjagtigt overblik over komforten og indeklimaet i boligen, og dermed mulighed for at optimere. Både beboerne og administrator kan se informationerne i ista online.

Lev op til kravet om visualisering

Visualisering af forbrugsudviklingen har været en realitet, siden det blev et krav i forbindelse med den nye faktureringsbekendtgørelse. Ifølge bekendtgørelsen skal vand-, el-, og varmeleverandøren stille visualisering til rådighed for slutbrugerne.

Nye love og regler

Den nye Målerbekendtgørelse BEK nr. 582 af 28/05/2018 er særlig interessant, idet den stiller krav til de målere, der skal anvendes til afregning. Herudover er der i bekendtgørelsen krav om egenkontrol, hvilket ikke er nyt, men dog med mærkbare ændringer.

Nyhedsarkiv

Læs det nye nummer af istaNyt

I Himmerland Boligforening er de først med ADE (Automatic Data Exchange). Læs om boligforeningens erfaringer i dette nummer af istaNyt, hvor du også kan læse om den nye målerbekendtgørelse BEK nr. 582 af 28/05/2018 og meget mere.

Få oplyst temperaturen i hele boligen

En ny temperaturgiver fra ista gør det lettere at synliggøre energiforbruget i hele boligen, så både den energiansvarlige og beboeren let kan få et overblik over, hvor i boligen varmen anvendes.

Gratis ADE til istas kunder
Røgalarmer redder liv
Plus Bolig i Aalborg fremtidssikrer boligerne
Spar ressourcer og omkostninger
Varmt vand skal nu måles i alle ejendomme
Den nye lejelov koster udlejerne penge
Skærpede krav til forbrugerinformation
Gældende love og regler - hvad siger loven?
Tast selv udgift- og acontooplysninger
Sådan læses og forstås varmeopgørelser
Varmekontrol tilbyder nu deres kunder fjernovervåget fugtmåler
Ny målerbekendtgørelse

Ny målerbekendtgørelse træder i kraft d. 5.juni 2014 (tvungen varmtvandsmåling).

Nyt EU direktiv vedtaget

I oktober 2012 underskrev EU’s medlemslande det nye EU energidirektiv (EED), som blev vedtaget i 11. time under det danske formandskab.

Ny boligretsdom

Boligretten i Holbæk har den 29. juni 2012 afsagt dom i en sag vedr. retten til at fremsende et korrigeret regnskab til en lejer efter at 4 måneders reglen for udsendelse af årsregnskabet er overskredet.

Bedre isolering er ikke ensbetydende med besparelser

Der spildes mere energi i isolerede bygninger end i dem, der ikke er isoleret. Det absolutte energiforbrug fortsætter med at falde i takt med, at bygningernes energibesparende kvalitet forbedres, men effekten på brugerne og deres tendens til at spilde energi stiger. Det er resultatet af den største undersøgelse af energieffektivitet i bygninger i Tyskland udført af den anerkendte professor Dr. Clemens Felsmann. Hans konklusion er: Jo mere energibesparende bygningens klimaskærm er, jo mindre bekymrer beboerne sig om deres varmeforbrug. Derfor taler videnskabsmanden for forbrugsbaseret afregning af varmeomkostningerne selv i meget velisolerede bygninger. Undersøgelsen viser også det store potentiale, der er for at reducere CO2 -udledningen via varmeregnskabet.