Myndighederne har hørt branchen. Fristen for levering af forbrugsregnskaber suspenderes grundet corona.

Tak til alle for en hurtig, målrettet håndtering og eksekvering af sagen.

I et hurtigt etableret fællesskab med Boligselskabernes Landsforening, Brunata, Ejendom Danmark, Techem Danmark, Dansk Industri og ista Danmark har branchen udvist rettidig omhu og har anmodet om en midlertidig dispensation fra de gældende tidsfrister for forbrugsregnskaber ved et fælles brev til Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeren og Boligministeren.

Den anmodning er nu imødekommet. Folketinget har hastebehandlet lovforslag L 158, som blev vedtaget sent på dagen den 31. marts 2020. Lovforslaget giver de ansvarlige ministre for Erhvervslejeloven, Lov om Leje og Lov om leje af almene boliger mulighed for at forlænge tidsfristen.

”Jeg er derfor indstillet på hurtigst muligt at sørge for, at der som et element i foranstaltningerne til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 sker suspendering af fristen for aflæggelse af forbrugsregnskab i lejelovgivningen i en periode på 6 måneder.” oplyser Boligminister Kaare Dybvad i et brev til de involverede parter.

For branchen betyder det, at vi kan fastholde den høje kvalitet på forbrugsregnskaber overfor lejere og beboere og dermed opretholde den troværdighed, de viser os.

Vi er glade for, at branchen kan stå sammen om så vigtigt et emne og medvirke til en løsning til gavn for vores kunder.

 

Få et hurtigt overblik i app’en

ista/Varmekontrols app har fået et designmæssigt løft. Samtidig er det blevet endnu lettere at få et hurtigt overblik over, hvordan forbruget er. Det gør det muligt at reagere, hvis forbruget ikke ligger, hvor det plejer.

Himmerland Boligforening er i front med digitalisering

Himmerland Boligforening er de første i Danmark med ADE (Automatic Data Exchange). Det har ifølge Rikke Holmsgaard, der sidder med ADE i virksomheden, været super spændende at være med til at udvikle det, og hun er meget positiv omkring systemets fordele.

Følg temperaturen i boligen

En ny feature i ista online er visninger for istas temperaturmålere. Visningerne giver et nøjagtigt overblik over komforten og indeklimaet i boligen, og dermed mulighed for at optimere. Både beboerne og administrator kan se informationerne i ista online.

Lev op til kravet om visualisering

Visualisering af forbrugsudviklingen har været en realitet, siden det blev et krav i forbindelse med den nye faktureringsbekendtgørelse. Ifølge bekendtgørelsen skal vand-, el-, og varmeleverandøren stille visualisering til rådighed for slutbrugerne.

Nye love og regler

Den nye Målerbekendtgørelse BEK nr. 582 af 28/05/2018 er særlig interessant, idet den stiller krav til de målere, der skal anvendes til afregning. Herudover er der i bekendtgørelsen krav om egenkontrol, hvilket ikke er nyt, men dog med mærkbare ændringer.

Nyhedsarkiv

Læs det nye nummer af istaNyt

I Himmerland Boligforening er de først med ADE (Automatic Data Exchange). Læs om boligforeningens erfaringer i dette nummer af istaNyt, hvor du også kan læse om den nye målerbekendtgørelse BEK nr. 582 af 28/05/2018 og meget mere.

Læs istaNyt her
Gratis ADE til istas kunder

ista stiller nu automatisk dataudveksling, ADE, gratis til rådighed for alle sine kunder.

Automatic Data Exchange: Integration er fremtiden

EG Bolig har valgt at tilbyde ADE (Automatic Data Exchange) til sine kunder. ”Vi ser muligheden for både at effektivisere og optimere vores kunders forretning”, siger direktør Kim Ø. Christensen.

Mød ista på Ejendomsmessen 2018

I dagene 25.-26. april 2018 kan du møde ista på stand A10 på Ejendomsmessen for drift & vedligehold af fast ejendom, som afholdes i Bella Center.

Få oplyst temperaturen i hele boligen

En ny temperaturgiver fra ista gør det lettere at synliggøre energiforbruget i hele boligen, så både den energiansvarlige og beboeren let kan få et overblik over, hvor i boligen varmen anvendes.

Røgalarmer redder liv

Røgalarmer kan redde liv, og de skaber tryghed for beboerne. I FAB opsætter man netop nu røgalarmer fra ista Danmark, og i 2014 opsatte man røgalarmer i Rødovre Boligselskab. I Rødovre har røgalarmerne potentielt reddet tre menneskeliv.

Plus Bolig i Aalborg fremtidssikrer boligerne
Spar ressourcer og omkostninger
Varmt vand skal nu måles i alle ejendomme
Den nye lejelov koster udlejerne penge
Der skal installeres individuelle varmtvandsmålere
Gældende love og regler - hvad siger loven?
Skærpede krav til forbrugerinformation
Ny vejledning til bekendtgørelse nr. 563 af 02/06/14
Fugtmålere giver sundere indeklima
Måling af ejendommens forbrug af varmt vand