Nyheder fra Varmekontrol

Her kan du læse aktuelle og tidligere nyheder fra Varmekontrol.

Gratis ADE til istas kunder

Nyt nummer af istaNyt

Røgalarmer redder liv

Nyhedsarkiv

Plus Bolig i Aalborg fremtidssikrer boligerne
Spar ressourcer og omkostninger
Varmt vand skal nu måles i alle ejendomme
Den nye lejelov koster udlejerne penge
Skærpede krav til forbrugerinformation
Gældende love og regler - hvad siger loven?
Tast selv udgift- og acontooplysninger
Sådan læses og forstås varmeopgørelser
Varmekontrol tilbyder nu deres kunder fjernovervåget fugtmåler
Ny målerbekendtgørelse

Ny målerbekendtgørelse træder i kraft d. 5.juni 2014 (tvungen varmtvandsmåling).

Nyt EU direktiv vedtaget

I oktober 2012 underskrev EU’s medlemslande det nye EU energidirektiv (EED), som blev vedtaget i 11. time under det danske formandskab.

Ny boligretsdom

Boligretten i Holbæk har den 29. juni 2012 afsagt dom i en sag vedr. retten til at fremsende et korrigeret regnskab til en lejer efter at 4 måneders reglen for udsendelse af årsregnskabet er overskredet.

Bedre isolering er ikke ensbetydende med besparelser

Der spildes mere energi i isolerede bygninger end i dem, der ikke er isoleret. Det absolutte energiforbrug fortsætter med at falde i takt med, at bygningernes energibesparende kvalitet forbedres, men effekten på brugerne og deres tendens til at spilde energi stiger. Det er resultatet af den største undersøgelse af energieffektivitet i bygninger i Tyskland udført af den anerkendte professor Dr. Clemens Felsmann. Hans konklusion er: Jo mere energibesparende bygningens klimaskærm er, jo mindre bekymrer beboerne sig om deres varmeforbrug. Derfor taler videnskabsmanden for forbrugsbaseret afregning af varmeomkostningerne selv i meget velisolerede bygninger. Undersøgelsen viser også det store potentiale, der er for at reducere CO2 -udledningen via varmeregnskabet.