Sådan aflæser du din doprimo® III måler

doprimo® III måler er en elektronisk varmefordelingsmåler. Måleren er udstyret med et display, som automatisk skifter mellem 4 visninger. Du har derfor mulighed for løbende at følge med i dit forbrug.

2 Tællerstand siden opsætning af måleren
A Tællerstand pr. seneste skæringsdato
B Tællerstand pr. forrige skæringsdato
C Næste skæringsdato

Du kan udregne dit forbrug siden sidste skæringsdato ved at trække tællerstanden på seneste skæringsdato (visning A) fra den aktuelle tællerstand (visning 2) og gange resultatet med den pågældende målers målerfaktor. Herved fås det faktiske antal enheder, som du vil blive afregnet for. Målerfaktoren for måleren fremgår af din seneste varmeopgørelse fra ista.

Målerfaktor: Målerne tæller ens, uanset hvilken radiator de er placeret på. Alle radiatorer har dog ikke samme størrelse og leverer ikke den samme mængde varme. Målerfaktoren er derfor en korrektionsfaktor, der tager højde for radiatorens størrelse, varmeafgivelse, placering samt evt. reduktion for termisk yderlig beliggenhed.

Skulle der opstå en fejl i måleren, vil displayet vise et ”P”. I så fald skal du kontakte din ejendomsadministrator.

Bemærk at tællerstanden opgives i enheder og ikke et kroner/øre beløb.