Sådan aflæser du din doprimo® I måler

doprimo® I er en elektronisk varmefordelingsmåler. Måleren er udstyret med et display, der som udgangspunkt viser tællerstanden, siden måleren blev installeret. Ved at trykke på vippeknappen i bunden af måleren, kan du få yderligere informationer. Trykker du let én gang, vises først en test i displayet. Herefter fremkommer 2 visninger:

  1. Tællerstanden på seneste skæringsdato
  2. Skæringsdatoen

Du kan udregne dit forbrug siden sidste skæringsdato ved at trække tællerstanden på seneste skæringsdato (visning 1) fra den aktuelle tællerstand på måleren og gange med den pågældende målers målerfaktor. Herved fås det faktiske antal enheder, som du vil blive afregnet for. Målerfaktoren for måleren fremgår af din seneste varmeopgørelse fra ista.

Målerfaktor: Målerne tæller ens, uanset hvilken radiator de er placeret på. Alle radiatorer har dog ikke samme størrelse og leverer ikke den samme mængde varme. Målerfaktoren er derfor en korrektionsfaktor, der tager højde for radiatorens størrelse, varmeafgivelse, placering samt evt. reduktion for termisk yderlig beliggenhed.

Bemærk at tællerstanden opgives i enheder og ikke et kroner/øre beløb.