Let og tidsbesparende forbrugsovervågning

ista online gør forbrugsovervågning let, overskueligt og tidsbesparende – både for administratorer og beboere. Med ista online har du et væld af muligheder:

  • Let adgang til alle forbrugsoplysninger døgnet rundt
  • Visning af forbrug pr. anlæg, beboere og målere
  • Forbrugsstatistikker med sammenligning af perioder til bedre energiovervågning
  • Adgang til webarkiv med opgørelser
  • Lækagekontrol med direkte alarmer til administrator eller vicevært
  • Forbrugsanalyse, der giver overblik over ejendommens vandforbrug

Som administrator kan du administrere hele ejendomsporteføljens forbrug på alle tider af døgnet. Der er adgang til forbrugsoplysninger på forskellige niveauer; hele ejendomme, enkelte beboere og de enkelte målere.

Med adgang til forbrugsstatistikker og funktion til sammenligning af forbruget i forskellige perioder, er det muligt at reagere hurtigt på unaturligt forbrug. I det tilknyttede webarkiv findes tidligere forbrugsopgørelser.

Lad beboerne følge med

Du kan desuden give beboere adgang til ista online, så de løbende kan følge med udviklingen i deres eget forbrug.

  • Visning af forbrug pr. måler/lokale
  • Forbrugsstatstikker med sammenligning af perioder til bedre energiovervågning
  • Forbrugsapp

Log på ista online

Er du administrator og kunde hos Varmekontrol, kan du logge ind på ista online her. Har du endnu ikke adgang, så kontakt os på 96 30 24 44 for at blive registreret.