COVID-19

I forlængelse af regeringens ønske om at åbne landet op igen, har Varmekontrol genoptaget vores normale arbejde ude på ejendommene. Vi monterer målere i det tempo situationen tillader og er startet på advisering af aflæsninger. Dette gør vi med ønsket om at få ”hjulene” til at køre rundt igen – ikke bare hos Varmekontrol, men i hele landet.

Vi er dog stadig meget opmærksomme på den igangværende pandemi, og vi har derfor sat ekstra stort fokus på tryghed og sikkerhed. For vores kunder og for vores ansatte. Det er vigtigt, at vi passer på os selv og hinanden i den ekstraordinære situation.

Varmekontrol følger fortsat myndighedernes råd og vejledninger. Det er og har altid været en høj prioritet for Varmekontrol, at vores kunder føler sig trygge, når de møder en Varmekontrol-ansat. Vi har derfor informeret og sikret, at alle vores medarbejdere tager virussen alvorligt, og at de følger myndighedernes anbefalinger for dermed at sikre såvel dem selv som vores kunder.

 

De medarbejdere, der aktivt arbejder i ejendomme og hos beboere i deres lejligheder, er blevet instrueret i at gøre følgende:

  1. Hvis vi er informeret om, at en beboer er i risikogruppen, udskyder vi opgaven hos vedkommende.
  2. Vi går ikke ind i en lejlighed, hvis der er syge beboere i lejligheden.
  3. Vi spørger altid om beboerens tilladelse, og går ikke ind i en lejlighed, hvis beboeren ikke ønsker det.
  4. Vi holder afstand og undgår kontakt mellem vores medmedarbejdere og beboere, og vi råder beboere til enten at forlade deres bolig eller vente i et separat rum, mens arbejdet udføres.
  5. Vores medarbejdere har altid håndsprit på sig, så de kan sørge for en effektiv håndhygiejne. De spritter hænder af før de går ind i en lejlighed og efter endt arbejde i lejligheden.
  6. Hvis vi har mere end én måleraflæser / montør ude på en ejendom, sørger vi for, at de opererer i hver sin opgang og/eller i hver sin lejlighed. Dvs. at der ikke er to Varmekontrol medarbejdere i samme lejlighed.
  7. Hvis en måleraflæser / montør er syg eller har mistanke om at være det, skal vedkommende blive hjemme.

 

Vi kommer aldrig uanmeldt, men varsler i god tid. Herved sikrer vi, at beboerne ved, at vi kommer. Ønsker man at udskyde en planlagt og varslet opgave, er man altid velkommen til at kontakte Varmekontrol.