Korrekt registrering af vandforbrugt

Med Varmekontrols turnusudskiftning af dine vandmålere får du:

  • Sikkerhed for at lovens krav til vandmålere overholdes
  • Let administration - Varmekontrol står for alt det praktiske
  • Betaling via fast, årlig opkrævning

Lad Varmekontrol stå for det praktiske

Varmekontrol står for alt det praktiske og holder styr på, hvornår målerne skal udskiftes. Udskiftningen sker på baggrund af Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger om "måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand" og "vandmålerbekendtgørelsen". Dermed behøver du ikke længere at få foretaget stikprøvekontroller og få udarbejdet vandkontrolmanualer.

Kontakt Varmekontrol

Kontakt Varmekontrol på telefon 96 30 24 44 eller send en e-mail til v@rmekontrol.dk for mere information.